Webinar Werken met MIP bladen

20 september 2022 hielden wij een Webinar dat het startschot vormde voor de "MIP gebruikersgroep". (MIP staat voor meer Invalshoeken door Personificaties.) In een besloten omgeving delen wij de materialen en de ervaringen ermee om de pakketten steeds gebruiksvriendelijker te maken. Voor info over het aanmelden voor de gebruikersgroep zie deze pagina. Op deze pagina de opname (tot de break-out-rooms) en de hand-out.