Mindset en feedback

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck doet al sinds 2006 onderzoek naar wat zij noemt de mindset of te wel de manier waarop een de leerling over zichzelf denkt. Zij onderscheidt een ‘fixed mindset’ en een ‘growth mindset’.  De mindset die je hebt bepaalt in sterke mate hoe je over leren denkt. Floor Raaijmaekers heeft dit mooi gepersonifieerd met Fixie en Growie.

De mindset is direct te beïnvloeden door psycho-educatie, maar sterker nog, zoals Carol aantoonde, indirect door de manier waarop feedback gegeven wordt. Ons Groeiboekje Mindset en ons Groei Activiteiten Boekje is op deze gedachte gebaseerd. Zie materialen. De basis voor alle leren, maar dus ook voor  groeidenken, is zelfvertrouwen en veerkracht. Zelfvertrouwen en veerkracht zijn te vergroten ook weer door de positieve feedback die je kinderen geeft. Het idee van Talentenbouwers is hiervoor bedoeld. Talent3XL is ook Talentenbouwer!

Een mooi genuanceerd artikel van Merel Sprong over werken met de mindset vind je hier

Nuancering past ook bij het werken met de leerkuil. James Nottingham heeft de leerkuil zeker niet uitsluitend bedacht om aan de mindset te werken: het gaat hem in de eerste plaats om dat leerlingen diep leren: de diepte ingaan, de uitdaging aangaan, risico nemen, kritisch zijn ten opzichte van de eigen kennis en die van anderen. Maar daarvoor is wel een growth mindset nodig. Je zou daarom kunnen zeggen dat mindset en leerkuil zich verhouden als de kip en het ei.