Jong: In-class Flip

Tijd voor begeleiding

Het vinden van tijd voor de broodnodige begeleiding van verdiepende activiteiten is bij heel jonge kinderen extra lastig. Want jonge kinderen kunnen vaak nog niet eens zelfstandig de opdracht lezen. Een mogelijke oplossing voor dit laatste probleem is  de zogenoemde “in-class flip”. Simpel gezegd houdt dat in dat de opdracht op video wordt gezet of als geluidsbestand beschikbaar is.  Dat lijkt juist op extra werk, maar het tegendeel kan waar zijn. Als je namelijk een opdracht eenmaal op video of als geluidsbestand hebt kun je hem namelijk zonder tijdsinvestering zo vaak herhalen als je maar wil. De kinderen die met de opdracht bezig zijn kunnen hem zelf zo vaak opnieuw bekijken of beluisteren als zij willen. Maar ook het volgende schooljaar geldt dat weer en ook (heel veel) andere collega’s kunnen hiervan profiteren. Mijn droom is dat we met elkaar een groot aantal verdiepende opdrachten op video of als geluidsbestand verzamelen die voor alle collega’s  beschikbaar komen. Ik heb indertijd met de collega’s van de Sprankel in Grave de aftrap gedaan. En in 2019 ben ik met collega Ans voor een bijeenkomst van het SLO Talentnetwerk Oost Brabant ook weer aan de slag gegaan. Naar aanleiding daarvan heb ik een leeg format gemaakt dat iedereen die mee wil werken gratis mag gebruiken. Zie voor de opdrachten van Jan en Ans én het lege format de pagina "kleuters: in-class flip".

Hieronder een filmpje hoe het begon op de Sprankel. En nog twee voorbeelden van opdrachten voor kleuters zoals ze in België bedacht zijn.