TOP reflectie van Talent3XL

Al de jaren dat we op zoek zijn naar passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, zijn we ook al op zoek naar een vorm van reflectie die geen aversie oproept, niet afstompt en ook niet uitdraait op sociaal wenselijk evalueren. Van alles wat we probeerden is de door ons bedachte TOP reflectie toch het meest duurzaam gebleken. 

De achtergrond van die reflectie is de positieve psychologie,  de motivatietheorie van Deci Ryan en Siegle, de flow theorie van Sikzenmihali, de mindset theorie van Dweck, de naaste zone van ontwikkeling van Vigotski en de leerkuil van James Nottingham.

We kwamen tot de conclusie dat het gaat om het vinden van een balans tussen uitdaging en frustratie, motivatie en frustratie en plezier en frustratie.

Zo kwamen we, vertaald naar onze doelgroep, op: 

T: Trots staat voor juiste mindset , omgaan met frustratie
O: Ontdekken staat voor leren, resultaat van passende uitdaging en inzet
P:  Plezier staat voor intrinsieke motivatie door autonomie, binding en zich competent weten.

De vormgeving voor het vastleggen van die reflectie om later samen te kunnen evalueren is het TOP dagboekje geworden, dat je hieronder gratis kunt downloaden. 

In "Wijzer in mindset" presenteren ze de volgende formule:  resultaat = talent x inzet x strategie (aanpak)
Collega Sandra Teunis (IKC De Kubus, Druten) vulde dat als volgt aan:  geluk = talent x aanpak x inzet x trots