Webinar Stimulerend Signaleren met MIP


We danken de 71 deelnemers voor hun enthousiaste reacties aan het eind van het Webinar: een bloemlezing:

(Katy) Wauw Jan en Ans, wat een bronmateriaal, fantastisch! (Milanca) Erg inspirerend - (Marijke) Interessante workshop , ik Ik ga so wie so je materialen en lessen bekijken! - (Kitty)Het was interessant om de M.I.’s eens anders in te zetten. - (Janneke) Ik vond het heel interessant! - (Nicole) Erg leuke materialen ! ik ga jullie promoten :-) - (Gabriëlle) Dank je wel voor de inspiratie :) (Annemie) Bedankt! Ik probeer het eens uit. (Annetti) Heel erg veel dank voor de leuke en inspirerende workshop!  - (Jantine) Dank je wel! Ik ben benieuwd hoe de kleuterjuffen reageren. :) (Greetje) Dank Jan, weer mooie nieuwe ontwikkelingen -  (Trudi) Jan, bedankt voor de workshop. Ik ga me er verder in verdiepen. - (Esther) Dankjewel Jan en Ans! ik ga proberen m'n collega's enthousiast te krijgen - (Erika)  Bedankt! Mooi materiaal! - (Katy) Dank je wel, super praktisch materiaal! Dank voor het delen Jan Jos en Ans! - (Mathilde) Bedankt! Ik ga het eens uitproberen bij ons op school! - (Caroline) leuk ik ga het uitproberen!


Opname van het Webinar van dia 4 t/m 28 van de hand out: de start van de break out rooms. Ernaast de hand-out

 

Filmpje van HBB wat bij het voorbeeld MIP-blad hoort!


De volgende vier inspiratiebronnen voor de MIP kaartjes en bladen kwamen in het Webinar aan de orde:

De "in-class flip": instructie met video

De Meervoudige Intelligenties als talenten

De brillenkaartjes voor de bovenbouw van Perspectief Gericht Onderwijs, (Klik op de foto) Katy Lips is een van de promotors ervan

De  afkoring GOM,  die we in ons concept gebruiken,   staat voor Grafisch Organisatie Model of in het Engels: graphic organizers . Greetje noemde in dit verband de denkschema's van Marzano.


Deze links werden tijdens het Webinar gedeeld:

Voorbeeld leerkracht gestuurde stimulerende signalering: filosoferen. Eén deelnemer, Mathilde, werkje in haar kleuter peergroepje met filosoferen!

Ook onderstaand filmpje kan uitgangspunt zijn om te filosoferen.

Jantine vertelde dat dat bij museum Kröller Muller gebeurt 


Marja, Jantine en Trudi wezen nog op de mogelijkheid van het inzetten van oudere leerlingen (tutors) voor kinderen in de onderbouw, zoals we dat kennen van het tutor lezen. Ik heb er twee kanttekeningen bij:  helaas zie je nog steeds af en toe dat kinderen die voor lopen in hun ontwikkeling ingezet worden als hulp meesters of juffen, dat kan wat mij betreft alleen als ook de tutor er iets van kan leren en dat moet ook iets zijn wat hij of zij ook echt wil leren. Maar het kan zeker wel dat een oudere leerling beter wil leren filmen en dat hij of zij met dat filmen een kleuter ook helpt. Dan is er sprake van een WIN/WIN situatie. En ten tweede: het signaleren van onderwijsbehoeften door de leerkracht is dan niet van toepassing.


Leerkracht gestuurde stimulerende signalering; Kathy Lips vertelde dat op haar school met de kleuters ontwerpend en onderzoekend spelen werd gebruikt o.a. met  gratis materiaal op de website van ontwerpen in de klas

Klik op het plaatje om te downloaden!

Marja van Kreij vertelde over de gratis waaier Leerlijn Onderzoekende Leren van de Winterschool van het WKRU (Klik om te downloaden)


Hester wees op de leuke oefenfilmpjes van meester Sander....

Katy wees in verband met de meervoudige intelligenties die we bij MIP talenten noemen nog op het materiaal van Marco Bastmeijer (niet gratis)

Jantine wees nog op het materiaal van Minka Dumont (niet gratis!)