Compacten en verrijken: duidelijke en bondige uitleg door Lonneke Snijders

De belangrijkste onderwijsaanpassing voor begaafde en hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs zijn compacten en verrijken, dat is wel algemeen bekend ondertussen. Maar deze kennis alleen is niet voldoende natuurlijk. In de praktijk wordt dat bijvoorbeeld nog wel eens vertaald als: compacten is het laten maken van de route van de drie sterren uit onze methode en als de kinderen die klaar hebben mogen zij werken in het plusboek bij de methode. En als selectiemethode voor wie deze route mag volgen wordt dan de uitslag van de Cito of methodetoets gebruikt.

En wat als we nou weer eens gewoon gingen lesgeven...

In dit bijzonder praktisch boek leggen Eva Naaijkens en Martin Bootsma hun kwaliteitsaanpak uit die even beknopt als haalbaar is. Hun aanpak is gebaseerd op een klein aantal duidelijke ambities op ambitiekaarten en daarbij behorende kwaliteitskaarten. Die kaarten zijn er voor de school als geheel, voor de individuele leerkracht en ook voor de individuele leerling!

De aanpak sprak me enorm aan omdat ook ik er steeds meer achter kom dat ook voor onderwijs en kwaliteit het spreekwoord geldt: in de beperking toont zich de meester. En toch blijft het een lastige, want onder de hoogbegaafdheidsspecialisten zijn ook erg veel perfectionisten. Het lijkt dan pas goed als het ook zeker helemaal volledig en dekkend is. En dat terwijl wij met kinderen werken; het meest complexe "materiaal" dat er is.

Toch heb ik de handschoen opgepakt en een poging gewaagd om zulke ambitie- en kwaliteitskaartjes te ontwerpen voor passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Ik deel ze graag met u en stel feedback natuurlijk op prijs!