Groeiboom: LOOD / DVO / KVO voor kleuters

De Groeiboom is bedoeld om jonge kinderen zich al vroeg bewust tel laten worden dat leren meer is dan het leren van lezen en rekenen. Hoe belangrijk die vakken ook zijn. De Groeiboom is ook gemaakt om ook dan al de feedback die kinderen van de leerkracht krijgen over hun groei in de leergebied overstijgende doelen vast te leggen: een heel simpel en effectief portfolio. Het helpt ze met reflecteren op onze 9 leergebied overstijgende kerncompetenties verdeeld over de drie gebieden hart (leren leven, durven), handen (leren leren, doen) en hoofd (leren denken, denken). Ze zijn een samenvatting van de executieve functies en de vaardigheden van de 21e eeuw in negen eenvoudige picto's. Ook de DVO (Doelen voor Ontwikkeling) van het SLO vatten die doelen samen. Parnassys gebruikt KVO (kader voor ontwikkeling) voor de DVO. Met de Groeiboom proberen we die doelen in door kinderen te hanteren taal te gieten.

Het reflecteren bij kleuters zal in eerste instantie vooral bestaan uit bewustwording. Denk daarbij aan de cyclus: onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en tenslotte: onbewust bekwaam. Zij moeten zich bewust worden van het feit dat je van oefenen allerlei belangrijke dingen kunt leren en ook, of misschien wel vooral, dat niet het belangrijkste is dat je geen fouten hebt.Het (Rolf) materiaal in de kleutergroepen lijkt wat dit laatste betreft vaak teveel op toets materiaal, in plaats van leermateriaal. Je kunt van oefenen dus allerlei belangrijke dingen leren en die belangrijke dingen noemen we talenten: zelfstandigheid, samenwerken, (jezelf) presenteren, voor je begint een aanpak kiezen, niet opgeven maar volhouden en proberen ook de tijd goed te gebruiken: niet af te dwalen. Verder kun je ervan leren zelf iets te onderzoeken of te ontwerpen. En als je met de groeiboom werkt oefen je in reflecteren: kijken wat je geleerd hebt en wat je een volgende keer anders gaat doen.

Pak hiervoor de versie waarbij de achtergrond van de 9 picto’s wit is. Laat de kinderen met hun eigen kleurpotloden de achtergrond kleuren.

Aan het eind van een opdracht / werktijd vraag je de kinderen na te denken of ze één of meer van de 9 competenties ( in hun taal: talenten) geoefend hebben. Als dat zo is (iedereen is het daarmee eens) mogen ze een appeltje (rondje) in de boom kleuren met de achtergrondkleur die bij die competentie(s) hoort of horen.

Het lege vak kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het leukste is misschien nog wel om er een foto van het kind aan het werk in te plakken.

Op deze manier houden de kinderen bij waar zij in groeien, want gericht oefenen is groeien!

Dit materiaal hoort bij de cursus “Talentbeleider LOOD”. In deze cursus komt één en ander uitgebreid en vooral ook in context aan bod. Zie:

Download hier de meest actuele lijsten. Wij bieden het nog steeds gratis aan.