Links bij workshop Leren Denken

  1. De 20 principes van passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen: link
  2. Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen heeft Leerstof Overstijgende Onderwijs Doelen: link
  3. Dieper blijven of gaan denken door essentiële vragen te leren stellen (aan jezelf): link 

De volgende manieren noemde ik:

1.Van gesloten vragen open vragen maken

2.Deelvragen bij hoofdvraag bedenken

3.Mindmappen (Mijn eigen project)

4.5xW+H (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe)

5.De denkhoeden van (Edward de Bono)

6.(Nieuwe) Denksleutels (Tony Ryan)

7.Taxonomie van Bloom: zelf Bloomblad maken

Waaier van Bloom

8.Vragenmachientje (WKRU Nijmegen)

9.Brandpuntmethode of QFT (Right Question Institute /Dick vd Wateren)

10.Brillenkaartjes (ICLON Universiteit Leiden – Prof. Fred Janssen)

11.MIP-bladen (Talent3XL)

12. Debatteren in de klas (Stg. Ned. Debat Instituut) en http://www.debatindeklas.nl/ 

13.Filosofische vragen formuleren en doorvraagvragen (o.a. Filosovaardig  en Centrum Kinderfilosofie )

14. DenkroutinesThinking Routines van Project Zero Harvard