Talent 3XL

Talent3XL

Talentontwikkeling is

leren in drievoud

en balans

Groei Activiteiten Boekje

Tot en met 2010 maakte het SLO een Leermiddelenlijst (hoog)begaafden. Die lijst was geordend naar leergebied. Op dit moment is er zo'n overzicht niet en zeker niet geordend naar leergebied overstijgend doelen, de doelen die voor cognitief begaafde kinderen het belangrijkst zijn......

Lees meer »

Groeidenken en portfolio

Wil je meedenken over de rol van een portfolio bij het bevorderen van groeidenken bij je leerlingen? Kom dan naar de workshop  op 24 januari 2018 in Rosmalen met als titel: "Groei-denken en een portfolio: illusie of werkelijkheid?". http://www.lbsb.nl/club-van-100 ........

Lees meer »

Gratis download

Ter gelegenheid van de nieuwe look van onze website voor iedereen als gratis download onze Kennisquiz. Leuk voor bij de Nieuwjaarsborrel?! Lees verder....

Lees meer »

Nieuwe look website

Het was een enorme klus, maar nu kan ik er tevreden op terug kijken: de website ziet er nu, wat mij betreft, weer fris en nieuw uit....

Lees meer »

Welkom bij Talent3XL

Wij zijn er voor kinderen met een groot cognitief talent. Wij helpen deze kinderen, hun ouders en leerkrachten om het beste uit zichzelf te halen!

Leren leven, leren leren, leren denken

Wij kiezen voor het concept dat Dr Willy Peters indertijd introduceerde: drie invalshoeken: wij willen hen leren te leven, leren te leren en leren te denken op hun eigen niveau*. Vandaar: 3XL: Drie keer leren! En dat dan als het even kan met elkaar in balans. Zie: Talentstimuleren.nl van het SLO en Handboek Hoogbegaafdheid, Gerven, E. van (red.) 2009 blz. 89.

Leren leven

Iedereen moet leren leven, maar een hoogbegaafd kind komt hierbij vaak specifieke hobbels tegen: Omgaan met het feit dat je sneller denkt dan de meeste kinderen om je heen, dat je dieper denkt, dat je andere eisen stelt aan vriendschap, om enkele voorbeelden te noemen. Het gaat hier om competenties van het “hart”, sociaal emotionele competenties anders gezegd.

 Leren leren

Hoogbegaafde kinderen zijn gewend dat zij vaardigheden als het ware van zelf leren. Door moeilijke opdrachten aan te bieden leren wij hen bewust een bepaalde aanpak te kiezen. Ook maken wij hen bewust van het feit dat iets snappen vaak niet voldoende is, je moet ook oefenen! De oefenbereidheid is namelijk vaak niet groot. Ouders kunnen dat merken als hun kind een muziekinstrument wil leren. Het gaat hier om competenties van de “handen”, praktische competenties anders gezegd.

Leren denken

Dit lijkt onlogisch, want hoogbegaafde kinderen kunnen juist heel goed denken! Maar dat betekent niet dat zij ook steeds eerst nadenken voor zij aan opdracht beginnen. En helaas krijgen zij op school vaak ook niet de kans om hogere denkvaardigheden als analytisch, kritisch en creatief denken te gebruiken, waardoor dit talent ongebruikt blijft. Reflecteren tenslotte hoort hier ook bij: zonder dat gaat leren van vaardigheden veel minder effectief. Het gaat hier om competenties van het “hoofd”, cognitieve competenties anders gezegd.

*) Naast Dr. Willy Peters, tot 2007 CBO, danken wij Drs. Judith te Boekhorst, SLO, Dr. Ferre Laevers, EGO en Dr. Kees van Overveld, SEL, voor hun inspiratie om het concept verder vorm te kunnen geven..