Juni 2024: Serie van 12 thema's compleet!

Wil het downloaden niet lukken, stuur dan even een mailtje naar jan@talent3xl.nl, dan stuur ik het je toe) Met het wachtwoord heb je toegang tot de MIP gebruikers en downloadpagina. Hieronder zie je een voorbeeld van de inhoud van een thema en de planning van het verschijnen van nieuwe thema's!

MIP: Werkbare differentiatie de Faq's:

Geen tijd voor de slimste leerlingen?

Elke leerkracht zou ook graag zijn aller slimste leerlingen  passend onderwijs geven, maar omdat het dan over een heel klein aantal leerlingen gaat is het vinden van de nodige tijd erg lastig. Slimme kinderen hebben behoefte aan veel autonomie, ze willen graag zelfstandig aan de slag, dus dat is prettig. Maar alleen zelfstandig werken zonder begeleiding door de leerkracht zal weinig effectief zijn. Daarom hebben we materialen ontwikkeld waarbij aan de ene kant het kind leert veel zelfstandig te ondernemen en aan de andere kant de begeleiding daarbij door de leerkracht zo weinig mogelijk tijd vraagt door hem heel efficiënt te maken en te integreren in het dagelijkse werk in de groep.

Getest in de praktijk?

Wij zijn door collega's in staat gesteld onze MIP opdrachten ook in de praktijk te testen. In de eerste plaats bij Breinsteyn van Marij Persons, onderdeel van het PPF Centrum Voor Hoog OntwikkelingsPotentieel van Mia Frumau in Vught. Bij Breinsteyn worden o.a. thuiszittende hoogbegaafde kinderen opgevangen en begeleid. Daarnaast bij het EC 't Sparrenbos in Rosmalen. Bij de inschoolse peergroep ECStra van Pamela Plasmeijer, maar ook bij haar collega's in reguliere klassen. In alle gevallen gingen de kinderen "aan". Vaak moesten we daarvoor wel ter plekke de opdrachten aanpassen, maar die verbeteringen kwamen ten goede aan de definitieve versie vam de thema's. Ook danken we graag de andere collega's die ons via de email of in onze Webinars adviezen gaven of op ideeën branchten.

Leer je mij het zelf doen?

Waar andere materialen, zoals Kleuterlab of de Kleuteruniversiteit, erg afhankelijk zijn van de sturing van de leerkracht, gaat het bij de MIP opdrachten juist om zoveel als mogelijk de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. En juist de slimste leerlingen hebben extra veel behoefte aan autonomie, keuzemogelijkheden.

In de onderbouw passend onderwijs bij grote ontwikkelingsvoorsprong?

Veel samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen hebben wel voorzieningen voor de slimste kinderen vanaf groep 5, maar de kleuters komen er vaak bekaaid af. De keuzemogelijkheden zijn beperkt en wat misschien nog erger is, de differentiatie past vaak niet bij de grote ontwikkelingsvoorsprong die ook onderbouw kinderen kunnen hebben. De MIP opdrachten hebben juist in zich dat elke ontwikkelingsvoorsprong in een thema bediend kan worden. Kijk maar naar de inhoudsopgave van een thema!

Gaat het uit van talenten, vergroten van de veerkracht?

De MIP opdrachten gaan uit van je talenten, en niet je zwaktes. Ze maken gebruik van de positieve psychologie, versterken de veerkracht. MIP gebruikt daarvoor minimaal 3 gevoelstalenten, 13 denk- en 17 doe-talenten. Iets wat we niet kennen van andere differentiatie materialen.

Zijn er duidelijke leerlijnen?

Bij veel materialen is het opbouwen van vaardigheden in een leerlijn afwezig of onduidelijk. Bij de MIP opdrachten zitten leerlijnen voor opzoeken, onderzoeken, presenteren, verhaal schrijven, werken met conceptmap en breed kijken met de 33 MIP personificaties en de 20 brillen. Verder is er ook veel aandacht voor de digitale vaardigheden, de digitale geletterdheid. Zie volgende item.

Aandacht voor digitale geletterdheid?

In de MIP opdrachten worden de SchoolTV filmpjes en andere digitale kennisbronnen voor kinderen ontsloten door hen vanaf groep 1  te leren werken met QR codes en later ook met kindvriendelijke zoekmachines.

Waar staat MIP voor?

Het intensief werken met informatie is lastig als je nog niet kunt lezen en zelf nog niet de antwoorden op je vragen kunt opzoeken. Geïnspireerd door  het perspectiefgericht onderwijs van het ICLON o.l.v. Fred Janssen van de Universiteit Leiden kwamen wij op het idee van het toekennen van een persoon aan een bepaald gezichtspunt.  Dat klinkt ingewikkelder dan het is: bijvoorbeeld een boswachter staat voor "natuurknap" en een ridder staat voor "andere tijden knap". Zo hebben we 30 invalshoeken en evenzovele talenten bedacht om de kinderen intensief met een thema aan de slag te laten gaan.  MIP staat voor "Meer Invalshoeken door Personificatie",  30 talenten, 30 gezichtspunten. 

Waarom gratis de MIP opdrachten downloaden?

Omdat Ans en ik allebei met pensioen zijn en ondertussen van ons werk onze hobby gemaakt hebben, kunnen we de opdrachten aan de gebruikers gratis aanbieden. Er zit maar één nadeel aan het gratis aanbieden: we kunnen hierdoor niet investeren in het laten maken van exclusieve tekeningen of een exclusieve opmaak. We maken dus uitsluitend gebruik van open source materialen. Verder proberen we ook advertenties bij de YouTube filmpjes te voorkomen door ze als bestemd voor kinderen aan te bieden. 

Onze presentatie voor IPON 24

We zijn dit jaar in de gelegenheid gesteld om ons MIP differentiatie-concept te presenteren op de IPON 24 in de Jaarbeurs. Heb je dat gemist? Download hieronder de presentatie! Overigens: het concept bestrijkt het hele PO, dus niet alleen de onderbouw. Maar de onderbouw komt er in de meeste differentiatieconcepten erg bekaaid af, vandaar de titel!

MIP Presentatie IPON
PDF – 2,9 MB 122 downloads
MIP Talenten Interessen Vaardigheden
PDF – 371,3 KB 162 downloads
MIP Niveaus En Leerlijnen
PDF – 152,7 KB 154 downloads