Versnellen?

Traagheid

Zoals op de hoofdpagina van deze sectie gezegd: voor cognitief begaafde kinderen gaat ons reguliere onderwijs veel te traag, dus zou je zeggen, voor hen is versnellen alleen werken op hun eigen tempo. Om het beeld hierboven te gebruiken: zij willen demarreren niet blijven hangen in het peloton...

Helaas bestaan er over versnellen veel vooroordelen, waardoor het naar verhouding weinig wordt toegepast. Dit terwijl ook uit het grootschalige onderzoek van John Hattie naar voren komt dat versnellen een effectief middel is voor passend onderwijs: hij constateerde dat het effect 0,68 was, terwijl  al een effect van 0,40 heel effectief is te noemen.

Versnelllen zonder drempels!

De update van de versnellingswijzer van het CBO: Versnellen zonder drempels is een pleidooi om minder bang te zijn om te versnellen. De centrale gedachte van deze versnellingswijzer is in essentie: formuleer een onderwijsbehoefte en stel dan vast of dit verrijking dan wel versnelling betekent. Met dit instrument hopen de auteurs de drempels tot versnellen te kunnen verlagen. Het is geen test, maar een hulpmiddel om interne en externe begeleiders, leerkrachten en ouders, te helpen meer gefundeerd een beslissing te nemen. 

Het instrument is ontwikkeld en uitgeprobeerd in samenwerking met een verschillende intern begeleiders, psychologen en orthopedagogen. Download de lijst hier

Talent3XL heeft een handzame checklist gemaakt om snel te zien of er geen fundamentele overwegingen zijn overgeslagen als het gaat om het verzamelen van gegevens om versnelling te onderbouwen. Download hem hieronder:

Versnellingsinventarisatiechecklist
Word – 57,0 KB 442 downloads

Lianne Hoogeveen over versnellen