Scholing

Talent3XL verzorgt scholing voor ouders, leerkrachten, Intern begeleiders, ambulant begeleiders en plusklasbegeleiders. Wij zijn als zodanig ook ingeschreven bij het register CRKBO. Wij leggen onze scholing voor aan het lerarenregister, zodat deze daarvoor gebruikt kan worden.