Scholing

De basis: cursus Talentbegeleider LOOD

De belangrijkste scholing die wij aanbieden is de korte cursus Talentbegeleider LOOD (zie betreffende pagina) Deze cursus onderscheid zich van alle andere opleidingen op het gebied van hoogbegaafdheid doordat hij uitgaat van doelgericht (ook wel handelingsgericht genoemd)  werken via een coachende aanpak met aandacht voor het hele kind: zijn cognitieve talent (leren denken), zijn sociaal emotionele talent  (leren leven) en zijn praktische talent (leren leren). Vanuit een helder kader worden met de leerling concrete doelen geformuleerd en met bijpassende activiteiten en door feedback wordt aan die doelen gewerkt. Omdat de doelen concreet geformuleerd worden is bij evaluatie ook eenvoudig en overtuigend vast te stellen of het doel bereikt is. De feedback (tops en tips) én de geslaagde producten worden bewaard in een portfolio, zodat groei zichtbaar wordt.  De cursus kan online of fysiek gevolgd worden

Reflectieformulier

Voor reflectie van de leerkracht over het al dan niet passend zijn van zijn onderwijs aan zijn excellente en hoogbegaafde leerlingen hebben we een lijst ontworpen, die is hier te downloaden.

Reflectie En Feedback Coaching In Peergroep 2022
PDF – 204,0 KB 277 downloads
Reflectie Talent In Eigen Klas 2022
PDF – 154,5 KB 302 downloads

Maatwerk: talent begeleiding / portfolio leren: het menu

Naast bovenstaande basisscholing is er nog veel meer mogelijk.  Het is te veel om op te noemen, daarom hebben we een soort menukaart samengesteld die alle mogelijkheden en combinaties bevat. Maak een keuze en mail die ons via jan@talent3xl.nl wij maken er een offerte van.

Menukaart Talentbegeleiding Portfolio Leren
PDF – 423,2 KB 275 downloads

Maatwerk: ontwikkelen visie en beleid: ambitie en kwaliteitskaart

Wij hebben ook een duidelijke visie op wat passend onderwijs voor begaafde leerlingen zou moeten zijn en vooral hoe je dat in de praktijk realiseert zonder een overdreven beroep te doen op de tijd van de leerkracht. Je vindt dat terug in ons Webinar én in onze ambitie- en kwaliteitskaart, hieronder te downloaden. Eén ding willen wel alvast noemen: begin niet bij rekenen en taal, maar bij wereldverkenning! Ook hier geldt: wij maken graag een offerte op maat.

Ambitie En Kwaliteitskaarten Passend Onderwijs HIQ Vs 7
PDF – 295,6 KB 267 downloads

Spellen

Verder hebben wij ook nog een drietal spellen ontwikkeld die bij scholing in te zetten zijn. Zie de desbetreffende pagina