Earth Movers in de klas

Oppervlakkigheid

Voor cognitief begaafde kinderen is ons regulier onderwijs veel te oppervlakkig, zijn overigens ook vriendschappen meestal veel te oppervlakkig. Om hieraan iets te doen wordt vaak geadviseerd met hogere orde denkopdrachten te gaan werken. En hierbij kunnen denksleutels behulpzaam zijn. Je kunt ook nog een stapje verder gaan en als onderwerp vooral maatschappelijk relevante zaken te kiezen. Hierover gaat deze pagina.

Wereldverbeteraars en de nieuwe denksleutels

In 2014 publiceerde Tony Ryan zijn nieuwe denksleutels in het boek “Thinkers keys” (ISNB 9780957726710). Dat was  24 jaar nadat hij zijn eerste 20, veel gebruikte sleutels bedacht. Die eerste sleutels waren bedoeld om creatief denken te stimuleren en te ondersteunen. Zijn nieuwe sleutels zijn bedoeld voor, zouden wij zeggen, ontwerpend leren. Bij ontwerpend leren wisselen divergerend en convergerend denken elkaar af. (zie: Wybertjesmodel, Jan Buijs, TU Delft) Tony heeft 8 van de 20 oude sleutels gehandhaafd voor het creatieve, divergerende denken en heeft er 2 nieuwe (oranje gekleurd) aan toegevoegd. Daarnaast heeft hij 10 nieuwe (paarse) sleutels bedacht voor het convergerend, kritische denken. Wat ook nieuw is aan de nieuwe versie: Tony adviseert met reeksen sleutels te werken. Download daarvoor zijn gratis boekje daarover. En  dat blijkt ook uit het volgende:

In september 2014 heeft Tony Ryan als speciale toepassing van deze nieuwe denksleutels het “EarthMovers programma” gelanceerd (EartMovers Foundation). Het woord “Earthmovers” is moeilijk te vertalen omdat het in het Engels een dubbele betekenis heeft, maar “Wereldverbeteraars” komt er het dichtst bij.

Na toestemming van Tony Ryan, heb ik de materialen van het EarthMovers programma in het Nederlands vertaald. Omdat ik het belangrijk vind dat er ook in Nederland en Vlaanderen veel kinderen “EarthMovers” worden stel ik mijn vertalingen graag beschikbaar voor iedereen die er belangstelling voor heeft. Alle materialen zijn te hier te vinden. In 2022 voegde hij nog een aantal innovatieve projectideeën toe aan zijn website: https://www.thinkerskeys.com/innovative/ En tenslotte hier een link naar de trots van de Dolfijnplusklassen: Earth Mover Xavier!