Een kindgesprek om te werken aan welbevinden en leerdoelen

In het boek "Paul, ons hoogbegaafde wonderkind, blokkades en overlevingsgedrag bij hoogbegaafde kinderen, Laura Groebbé, juni 2018, uitgeverij La Luna, Maastricht. ISBN9789082368376  wordt uitgebreid beschreven hoe je met hoogbegaafde kinderen in gesprek kunt gaan om blokkades die kunnen ontstaan tijdens de ontwikkeling van het kind samen aan te pakken. Een gespreksaanpak waarbij uitdrukkelijk plaats is voor de gevoelens van het kind.  Dat laatste is volgens mij een belangrijke aanvulling op het gesprek volgens het GROW-model dat gedemonstreerd wordt in het bovenstaande filmpje.

De aanpak wordt dan:

1.Verhelderen huidige situatie: het is het gevoel, het welbevinden en/of hoe gaat het leren op dit moment

2.Verhelderen welke verandering gewenst is (door het kind en eventueel ook anderen): wat heel concreet moet er veranderen

3.Inventariseren opties voor aanpak om de verandering te bereiken

4.Kiezen van een aanpak

5.Afspraken maken over deze aanpak

Op deze manier voelt het kind zich gehoord, ontstaat er vertrouwen en kun je samen succeservaringen opdoen, door heel kleine concrete stapjes te gaan zetten. Dan wordt er (weer) geleerd!