Een kindgesprek om te werken aan welbevinden en leerdoelen

In het boek "Meer dan intelligent" beschrijft Tessa Kieboom, (Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx
sept. 2017) wat zij noemt "embodio's", persoonlijke barrières om tot ontwikkeling te komen. Zij noemt daarbij:

 • Zichzelf als norm zien
 • Iets bereiken kost tijd
 • Communicatie
 • Comfortzone verlaten
 • Een fout moet triggeren om het beter te doen
 • De lege toolbox
 • Heftige emoties
 • Overpresteren
 • Weerstand
 • Sociale omgang
 • Anders zijn

Ook bespreekt zij hoe je met de juiste aanpak of training kunt proberen deze barrieres te voorkomen en eventueel te "genezen". Belangrijk om je hiervan bewust te zijn als in gesprek gaat met hoogbegaafde kinderen!

In het boek "Paul, ons hoogbegaafde wonderkind, blokkades en overlevingsgedrag bij hoogbegaafde kinderen, Laura Groebbé, juni 2018, uitgeverij La Luna, Maastricht. ISBN9789082368376  wordt uitgebreid beschreven hoe je met hoogbegaafde kinderen in gesprek kunt gaan om blokkades die kunnen ontstaan tijdens de ontwikkeling van het kind samen aan te pakken. Een gespreksaanpak waarbij uitdrukkelijk plaats is voor de gevoelens van het kind.  Dat laatste is volgens mij een belangrijke aanvulling op het gesprek volgens het GROW-model dat gedemonstreerd wordt in het bovenstaande filmpje.

De aanpak wordt dan:

1.Verhelderen huidige situatie: het is het gevoel, het welbevinden en/of hoe gaat het leren op dit moment

2.Verhelderen welke verandering gewenst is (door het kind en eventueel ook anderen): wat heel concreet moet er veranderen

3.Inventariseren opties voor aanpak om de verandering te bereiken

4.Kiezen van een aanpak

5.Afspraken maken over deze aanpak

Op deze manier voelt het kind zich gehoord, ontstaat er vertrouwen en kun je samen succeservaringen opdoen, door heel kleine concrete stapjes te gaan zetten. Dan wordt er (weer) geleerd!

Als het lastiger gaat: Kids'Skills

Als de blokkade blijft opspelen kan het nodig zijn het zelfvertrouwen en de motivatie nog meer op te krikken voordat een kind een nieuwe vaardigheid kan gaan oefen. Dan is de aanpak met Kids'Skills (uitgeverij Pica) heel geschikt. Kort gezegd zijn dan de stappen:

1. Wie zijn jouw supporters, wie kun je vragen je te helpen?
2. Wie of wat kies jij als totemfiguur? Superman, een leeuw of….
3. Wat wil je als eerste leren?
4. Bedenk een mooie naam voor die vaardigheid
5. Welke voordelen heb je als het je lukt dit te leren?
6. Wie zou het fijn vinden als het je lukt dit te leren?
7. Hoe ga je het vieren als het je lukt dit te leren?
8. Vraag je supporters op te schrijven waarom zij geloven dat je het je lukt dit te leren?
9. Waarbij ga je je vaardigheid oefenen, wanneer en hoe lang, wie is erbij om je te helpen, wat doe je om dit te oefenen?
10. Hoe kunnen je supporters je helpen? Complimenten, je eraan herinneren

En als het dan nog niet lukt is een nog intensievere aanpak nodig:

Van zo'n nog intensievere aanpak beschrijf ik een casus in de pagina "Beertjesmethode" .