DB/2E: Plan in Balans

We hebben een formulier ontworpen om de begeleiding van dubbelbijzondere kinderen goed voor te bereiden en ook goed uit te kunnen voeren. In Engel-stalige literatuur wordt zo'n plan vaak een IEP (Individualized Education Program) genoemd. Wij stellen dat aan eenieder gratis ter beschikking. Inmiddels zijn we toe aan de derde versie. Uitdrukkelijk vermelden we nog een keer dat er in zo'n plan nooit sprake kan zijn van standaard oplossingen. De onderwijsbehoeften én de talenten van het individuele kind moeten het uitgangspunt zijn. Het plan is dus gebaseerd op het handelingsgericht werken als kwaliteitscirkel en op een evenwichtige aandacht voor talent en beperking.  Let vooral op bladzijde 4 van het planformulier. (zie hiernaast) Dit omdat in de bestaande voorbeelden bijna alleen aandacht is voor begeleiding van de beperking en dat is onjuist en contraproductief volgens ons.

Download hier gratis ons format van een plan voor een dubbel bijzonder kind. Het belangrijkste hierbij is balans tussen de aandacht voor het talent en aandacht voor de beperking!