Talentbegeleider LOOD:

een korte maatwerk cursus, eventueel in een kleine groep, eventueel online

Doelgroep

Voor begeleiders van hoogbegaafde kinderen in plusklassen en reguliere klassen en leraren in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. 

Uitgangspunt doelen LOOD lijst en de doelen van de deelnemers

Uitgangspunt zijn ten eerste 9 kerncompetenties die de executieve functies en de vaardigheden van de 21e eeuw samenvatten in termen die voor iedereen meteen te begrijpen en te onderschrijven zijn. Zie voor uitleg o.a.: talent3xl.nl. Dus niet een keuze voor enkele ontwikkelingsgebieden, maar de brede ontwikkeling van het totale kind. Achterliggende gedachte is ook om met name kinderen die het gevaar lopen een fixed mindset te ontwikkelen ( bijv. hoogbegaafde kinderen) hiervoor te behoeden doordat het groeiboekje is gemaakt om te laten reflecteren en feedback te geven op de inzet en effectiviteit van de aanpak.

En ten tweede zijn hierbij de doelen van de deelnemers richtinggevend. Die doelen zijn ontleend aan het reflectie en feedbackformulier coaching in de peergroep. Download: hieronder.

Bepaling begin- en eindniveau

Het invullen van het 'Reflectie- en feedbackformulier coaching in de peergroep' door deelnemer en docent is ook het middel om het begin- en eindniveau van de deelnemer te bepalen. Dit formulier is meer dan 1000 keer gedownload, daarom hieronder een 2022 update!

Reflectie En Feedback Coaching In Peergroep 2022
PDF – 204,0 KB 380 downloads
Reflectie Talent In Eigen Klas 2022
PDF – 154,5 KB 387 downloads

Leeractiviteiten uit het activiteitenboekje

De leeractiviteiten die gekozen worden om de Leergebied Overstijgende Onderwijs Doelen (LOOD) te bereiken verdelen we in drie categorieën: denken, durven en doen. In het activiteitenboekje zijn de activiteiten ingedeeld volgens de doelen van het groeiboekje. Die doelen verdelen we daarin ook in drie categorieën: sociaal emotionele (leren leven, “hart”, durven), praktische (leren leren, “handen”, doen) en cognitieve (leren denken, “hoofd”, denken).

Deze indelingen komen ook steeds terug in de cursus, die daarmee erg praktisch is: er wordt steeds afgestemd op wat je ermee in je eigen praktijk kunt doen. Er worden iedere keer veel ideeën/mogelijkheden aangedragen om zelf mee aan de slag te gaan in je eigen situatie. De cursus is namelijk gebaseerd op de individuele praktijkopleiding van tientallen (plusklas)leerkrachten in het werken aan LOOD-doelen die ik de afgelopen 12 jaar mocht verzorgen.

Basiscursus in twee delen

De basiscursus is verdeeld in twee perioden: 3  x 3 uren/onderwerpen ter introductie, de basismodule, en na enige tijd weer 3  x 3 uren/onderwerpen voor reflectie op de eigen ervaringen tot dan toe en voor verdere verdieping.  

Globale opzet van de basismodule:

Elke bijeenkomst:  3 uur voor 3 onderwerpen. Daartussen steeds 15 minuten pauze, waardoor een bijeenkomst 3,5 uur duurt. Als de cursus rond lunchtijd is dan komt er een half uur lunchtijd bij.

Bijeenkomst 1:  a. Werken met doelen: Achtergronden van de LOOD, maken en gebruiken van een startlijst, doelen. b. Mogelijke activiteiten bij de doelen van leren denken:  goede vragen met QFT en de Denkende Klas,  samenwerkend opzoekend leren vlgs ICLON Leiden en onderzoekend leren vlgs WKRU, ontwerpend leren vlgs TU Delft  c. de studie en ontwerpopdracht hierbij.

Bijeenkomst 2: a. Leeropbrengst en vragen studie- en ontwerpopdracht. b. Achtergronden van leren leven: basale coachingsvaardigheden, veerkracht vergroten door aandacht voor de kwaliteiten, persoonlijke aandacht in een kindgesprek, G-schema, teamrollen, coöperatief spel, doelen en c. activiteiten i.v.m. leren leven:  gespreks en psycho educatie mogelijkheden.

Bijeenkomst 3: a. Leeropbrengst en vragen studie- en ontwerpopdracht. b. Achtergronden van leren leren: zelfstandig werk, tijdsdruk, mindset, conceptmap  en andere oplossingsstrategieën, een jaarplanning en doelen. c. Mogelijke activiteiten i.v.m. leren leren: niet alleen spelletjes, maar ook confrontatie met het "schoolse leren".

In de tussenliggende weken dus elke week minimaal 1 uur literatuurstudie en 1 uur voor uitvoeren van praktijkopdrachten.

Na een half jaar de verdiepingsmodule:

Deze module bouwt voort op de eerste en/of is een verdieping hierop. Dat hangt af van de werkpunten (zie reflectieformulier) van de deelnemers en:

Bijeenkomst 4: a. Leeropbrengst afgelopen half jaar oefenen met doelen en activiteiten i.v.m. leren leven, b. Extra mogelijkheden voor andersoortige presentaties en c. Verdere oefening van het kindgesprek, werken aan zelfvertrouwen ook wel de Growth Mindset genoemd.

Bijeenkomst 5: a. Leeropbrengst activiteiten afgelopen halfjaar i.v.m. leren leren, b. Werken met de zgn. 'planborden' en andere leercycli. c. Mogelijkheden om ook HB kinderen te leren oefenen en te laten oefenen. Embodio's en andere struikelblokken bij het leren. Leren leren

Bijeenkomst 6: a. Leeropbrengst activiteiten gericht op leren (diep) denken, b. Extra mogelijkheden voor 'diep' leren: zelf BLOOM of MIP blad (laten) maken, aandacht voor filosofische vragen, deep level learning, natuuronderzoek, kunstzinnig ontwerpen en c. Mogelijkheden voor het werken aan/met een portfolio.

Ook tijdens deze tweede module in de tussenliggende weken elke week minimaal 1 uur literatuurstudie en 1 uur voor uitvoeren van praktijkopdrachten.

Literatuur

Afhankelijk van de leervragen van de deelnemers zal literatuur ingezet worden. In ieder geval zullen naast het Mindset Groeiboekje en het Groei Activiteitenboekje aan bod komen:

  • Tessa Kieboom: 'Hoogbegaafd, Als je kind (g)een Einstein is'. Uitgever: Lannoo, 12e druk, 9789401406901, september 2015
  • Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx : 'Meer dan intelligent. De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen'. Uitgever: Lannoo, 4e druk, 9789401446884, september 2017
  • Dick van der Wateren: 'De denkende klas, Motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken', Uitgever: Lannoo Campus,  1e druk, 9789401474740, december 2020
  • Els Schrover: 'Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen, verrijkingstrajecten met effect'. Uitgever: Van Gorcum, 1e druk 9789023251293 - 2015
  • Judith S. Beck: 'Cognitieve gedragstherapie, theorie en praktijk' Uitgever: Nieuwezijds, 2e druk 9789057123849, juni 2016

Studiezwaarte

De opleiding is indertijd aangemeld bij het vrijwillig Register Leraar en wel voor 13 RU voor de eerste module en 13 RU voor de tweede module. Die in totaal 26 uur zijn opgebouwd uit 18 uur lestijd, 4 uur literatuurstudie en 4 uur voor uitvoeren van opdrachten in de eigen onderwijssituatie. Sinds 1 augustus 2022 is het lerarenportfolio https://www.lerarenportfolio.nl/ opgeheven. 

Certificaat

Na het met goed gevolg doorlopen van een module krijg je het certificaat “Talentbegeleider LOOD module 1” dan wel “Talentbegeleider LOOD module 2” uitgereikt.

Kosten

Omdat we deze training nu via online contact realiseren kunnen wij de kosten (en ook de reistijd) aanzienlijk verlagen. De prijs voor één module van drie bijeenkomsten van 3 uur is  € 885,- - , dat is inclusief BTW en een groot aantal digitale documenten.  Dat is dus meteen ook de prijs voor een individueel traject. Naar mate dat er meer deelnemers zijn daalt de prijs per deelnemer. Bij twee deelnemers is dat € 427,- per persoon, bij drie deelnemers nog maar € 285,-- p.p., bij 4 deelnemers € 213,-- p.p. enz. . De ideale groepsgrootte is 4 personen: dan is naast maatwerk ook nog veel interactie mogelijk. Maar grotere groepen zijn ook mogelijk natuurlijk, dan werk ik met break-out rooms van 4 deelnemers.

Intake

Vooraf hebben we samen via (video) bellen een (kort) individueel intakegesprek. Vervolgens je betaal je 50 euro inschrijfgeld, Na afloop van de drie bijeenkomsten betaal je de rest.

Data, tijden en aanmelden

Je kunt je elk gewenst moment aanmelden. Bij een individueel traject bepalen wij tweeën de dagen en tijden.  Ook bij meerdere deelnemers bepalen we samen dagen en tijden.  Voor schooljaar 2022/2023 staat in ieder geval een basismodule en een verdiepingsmodule op het programma, namelijk in september, oktober en november. Aanmelden kan via de mail: jan@talent3xl.nl.  

Klachtenprocedure

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de uitvoering en/of inhoud van mijn scholing, dan verzoek ik je dit zo snel mogelijk met mij te communiceren, zodat ik in samenspraak met jou passende maatregelen kan nemen. De procedure heb ik beschreven in onderstaand documentje.

Klachtenprocedure Talent3XL
PDF – 178,4 KB 891 downloads

Hieronder reacties van deelnemers:

Reactie plaatsen

Reacties

Jan van Nuland
2 jaar geleden

Hallo Jolanda,

Natuurlijk is dat mogelijk. Ik bespreek graag met je de mogelijkheden. Ik heb je inmiddels een mailtje daarover gestuurd!

Gr. Jan

Jolanda van Dijk
2 jaar geleden

Goedemiddag,
Graag zou ik willen weten of het ook mogelijk is om deze opleiding in company te doen. talentbegeleider Lood. Het zal dan gaan om rond de 20 personen. Ook zou ik dan graag willen weten wat dan de kosten zijn per module en of de module ook te verkorten is naar bijvoorbeeld twee bijeenkomsten. Het gaat om een groep hb-specialisten, dus veel basiskennis is al aanwezig.
Met vriendelijke groet,
Jolanda van Dijk

Lilian de Jong
5 jaar geleden

Beste Jan,

In mijn zoektocht naar kennis over het hoogbegaafde kind kwam ik veel tegen maar vooral gericht op theorie en een in mijn ogen wat zakelijke benadering Uw benadering spreekt me enorm aan. Hier wordt gepraat over het kind en niet alleen over theorieën. Leren leven, leren leren en leren denken. Ze horen allemaal bij elkaar.
Helaas zijn de dagen dat de trainingen gegeven worden op een zaterdag en die zijn voor mij niet praktisch.
Mocht er om wat voor een reden ook een training komen op een donderdag of vrijdag dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,
Lilian de Jong.

Katy Lips
6 jaar geleden

Jan, je zet al jaren heel veel praktische hulpmiddelen op je website. Daar maak ik dankbaar gebruik van. Tijdens de training merk ik dat je veel ervaring hebt met het begeleiden van kinderen met leerhonger. Je doet dit met hoofd, hart en handen. Je stelt je hierbij sympathiek, professioneel, maar ook kwetsbaar op en wil nog altijd leren (al ben je officieel met pensioen, aan je energie en enthousiasme merk ik daar niks van)! Wat ik zo mooi vind, is dat je het kind altijd centraal stelt en het kind zo goed mogelijk wil helpen en begeleiden bij het groeiproces, daarom vind ik de 3XL zo mooi bedacht. Leren leren is niet allesomvattend, leren denken belangrijk, maar leren leven is waar het om draait, dat ieder kind groeit in zijn mogelijkheden. Dank voor de fijne, leerzame en zinvolle training!