Product en groeidenken

De theorie over de mindset leert ons dat we vooral feedback moeten geven op het proces en minder op het resultaat, zeg maar het product. Je zou hieruit kunnen opmaken dat het resultaat er niet toe doet, maar dat is natuurlijk niet waar. In de feedback bespreek je met elkaar de weg naar het resultaat. Maar als je van te voren met elkaar ook een afspraak maakt over waar het resultaat, het product aan moet voldoen (de eisen) wordt het terugkijken op de weg daar naar toe nog zinvoller en inhoudelijker. Deze afspraken worden door Hattie en Timperley feed up genoemd. Aanvullend op de LOOD-lijst gebruiken wij daarvoor bijvoorbeeld het door ons bedachte formulier:”5xP”. Je vindt dit formulier als download in ons Groei Activiteiten Boekje.  Op het formulier vind je ook een vak voor de voornemens voor een volgende keer, ook wel ‘feed forward’ genoemd. In ons Groeiboekje vind je naast heel veel procesdoelen ook voor een groot aantal producten rubrics waaraan die producten moeten voldoen.  (Zie: materialen)