Individuele begeleiding

Individuele begeleiding 

Vanaf schooljaar 2019/2020 zijn wij gestopt met individuele begeleiding van hoogbegaafde kinderen. We beschikken nog wel over  een lijstje van ervaren en deskundige collega's in Brabant die hoogbegaafde kinderen wel  individueel begeleiden. Zo gewenst verwijzen wij u graag graag naar deze collega's.

Kosten

Soms kan individuele begeleiding betaald worden uit een arrangement dat het Samenwerkingsverband heeft toegekend of uit een PGB dat de gemeente in het kader van jeugdzorg heeft toegekend. Maar vaak zullen ouders het uit eigen zak moeten betalen.