Nieuwe Denksleutels

Denkhoeden en denksleutels gecombineerd én een levend vragenmachientje: nieuwe mogelijkheden.

De eerste denksleutels: 1999

Zoals we op de pagina over Earth Movers schreven, heeft Tony Ryan in 1999 voor het eerst denksleutels gepubliceerd. Deze sleutels zijn nog steeds, ook op Nederlandse scholen, in gebruik. Je kunt ze nog steeds downloaden vanaf de website van samenwerkingsverband 30.06 .

Nieuwe denksleutels 2014

Maar de tijd heeft niet stilgestaan. Tony Ryan heeft in 2014 in Australië een nieuwe serie gepubliceerd en in Nederland geeft  Minka Dumont ook al enige tijd inspirerende workshops met haar nieuwe selectie van denksleutels. Want het nieuwe is dat met deze sleutels niet alleen het creatief denken wordt beoefend, maar ook ander denkvormen. Bovendien wijst Tony op de mogelijkheden van het gebruik van combinaties of series van denksleutels. 

Edward de Bono

Dat zette ook mij het denken. Ik ben gaan observeren welke sleutels in mijn praktijk het meest door de kinderen met enthousiasme en succes gehanteerd worden. Bovendien heb ik gekeken naar de vormen van denken die de basis vormen van de denkhoeden die Edward de Bono in 1985 introduceerde: wit: analytisch, objectief denken, zwart: kritisch, negatief denken, groen: creatief denken, geel: positief denken, rood: emotioneel denken en blauw: praktisch, projectmatig denken. Zijn deze vormen allemaal vertegenwoordigd in de denksleutels? Nee, kwam ik tot de conclusie. Met name het emotioneel denken was niet vertegenwoordigd. 

Mijn eigen selectie 2015

Zo ben ik uiteindelijk in september 2015 tot een eigen selectie gekomen. Ook heb ik me veroorloofd om enkele sleutels een iets andere wending te geven. Dat geldt met name voor de vraagsleutel. Het formuleren van een onderzoekbare vraag is essentieel bij zelfstandig leren. Daarom heb ik de vraag sleutel gekoppeld aan het vragenmachientje. Bovendien heb ik samen met de kinderen een “levende” variant bedacht voor dat vragenmachientje. Want hoe actiever het leren gaat, hoe beter het gaat. Mocht je interesse hebben in de kopieerpakket Nieuwe Denksleutels kijk dan op de bijbehorende pagina: klik hier

Met deze sleutels hebben de kinderen universeel denkgereedschap in handen, dat hen hun hele leven van dienst kan zijn. Het zijn met dan met recht “sleutelvragen”!