KINDDOELEN, COACHING EN FORMATIEVE EVALUATIE

Steeds meer leraren kiezen ervoor om hun leerlingen regelmatig feedback over hun leren te geven, in plaats van cijfers op proefwerken. De leerkracht fungeert dan meer als coach dan als instructeur. Deze zogeheten formatieve evaluatie werkt. Talent3XL hanteert deze manier van evalueren voor groepsdoelen en persoonlijke doelen of het nu gaat om individuele begeleiding, begeleiding in een plusgroep of begeleiding in de eigen klas. Deze doelen komen als volgt tot stand:

  

360o graden feedback: handelingsgericht

Het kind vult een behoeftenlijst in en bepaalt vervolgens samen met zijn ouder(s) een top drie. Ook de eigen leerkracht en/of plusklasbegeleider vult dit aan met een top drie.

  

Van behoeften naar vaardigheden: oplossingsgericht

Wij vertalen deze behoeften naar te leren vaardigheden

  

Van vaardigheden naar concrete, smart, doelen: opbrengstgericht

We gaan deze vaardigheden met het kind “schalen” om tot concrete, te observeren doelen te komen. Dit “schalen” kennen we uit het oplossingsgericht werken.

 

Samenwerkingsplan: handelingsgericht

Tenslotte schrijven we een samenwerkingsplan op grond van deze concrete doelen

 

Zie over dit plan ook de info op de site van het SLO: klik hier 

 

Over deze kinddoelen is nog heel veel te vertellen: zie de onderliggende pagina’s!