MIP Blog

Draag een MIP thema aan!

Het is vanaf nu ook mogelijk om een thema aan te dragen wat je graag uitgewerkt zou zien op de Knip en MIP manier. Als er genoeg belangstelling voor is, gaan we dat ook daadwerkelijk voor je uitwerken. We geven je dan via de email een seintje als het klaar is!

Lees meer »

Online uitwisseling week Hoogbegaafdheid

In september 2022 hebben we met een Webinar het eerste MIP themapakket geïntroduceerd. Sindsdien hebben een aantal collega's met de beschikbare pakketten gewerkt en ons van feedback voorzien. Met die feedback hebben we de pakketten nog weer verbeterd.  Op dinsdag 7 maart 2023 van 19:30 - 21:00 uur willen we t.g.v. de Week van de Hoogbegaafdheid graag uitwisselen met gebruikers en belangstellenden wat deze differentiatie- en onderzoeksbladen voor hoogbegaafde kinderen op de basisschool kunnen betekenen. Ook wisselen we graag uit waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. Dus we hopen op een grote deelname. Als de groep groot wordt, zullen we ook gebruik maken van Break Out rooms om het toch persoonlijk te houden. Je kunt je gratis aanmelden met onderstaande knop.

Lees meer »

MIP etiketten inrichting kleuterlokaal

30-3-2022. Je kunt met elkaar veel leuke en goede ideeën bedenken, maar het meest leer je toch van die ideeën toepassen in de praktijk. Tijdens het werken met een kleuter met de MIP bladen besefte ik ineens weer hoe belangrijk de inrichting van het lokaal kan zijn.

Lees meer »

Eerste ervaringen met kleuters en MIP

Rosmalen, 30-3-2022. Gisteren hebben Ans en ik onze eerste ervaringen op kunnen doen als het gaat over het werken met de MIP kaartjes en MIP (knip)bladen door slimme kleuters die nog niet kunnen lezen. We waren daarvoor uitgenodigd door één van onze "MIP supporters", een psychologische praktijk voor hoogbegaafde kinderen hier in de buurt. 

Lees meer »

Samenwerking ICLON en Talent3XL

Op 24 maart 2022 hebben we een heel prettig gesprek gehad met het "perspectieven-team" van Prof.dr.ir. F.J.J.M. Janssen (Fred) van het ICLON van de Universiteit van Leiden. De slotsom was dat we overeengekomen zijn dat wij voor de bovenbouw van het PO zullen verwijzen naar de door hem bedachte brillen horende bij het perspectiefgericht onderwijs. En dat het ICLON wat betreft perspectief onderwijs voor onder- en middenbouw zal verwijzen naar onze MIP kaartjes,

Lees meer »

Kinderen zorgen zelf voor uitdaging: Bloomcursus

30 maart 2021. Het lijkt het ei van Columbus: kinderen zelf een Bloomblad laten maken over het thema dat in de eigen klas aan de orde is. Want zo zorgen zij zelf voor hun eigen uitdagende opdrachten. Opdrachten waarvoor zij gemotiveerd zijn en waarbij zij niet met totaal iets anders bezig zijn als de rest van de klas. Maar ja, hoe leer je ze dat? Het is niet eenvoudig om echte hogere orde vragen te bedenken, niet voor collega's en zeker niet voor kinderen.

Lees meer »

Groei Activiteiten Boekje

Tot en met 2010 maakte het SLO een Leermiddelenlijst (hoog)begaafden. Die lijst was geordend naar leergebied. Op dit moment is er zo'n overzicht niet en zeker niet geordend naar leergebied overstijgend doelen, de doelen die voor cognitief begaafde kinderen het belangrijkst zijn......

Lees meer »

Groeidenken en portfolio

Wil je meedenken over de rol van een portfolio bij het bevorderen van groeidenken bij je leerlingen? Kom dan naar de workshop  op 24 januari 2018 in Rosmalen met als titel: "Groei-denken en een portfolio: illusie of werkelijkheid?". http://www.lbsb.nl/club-van-100 ........

Lees meer »

Gratis download

Ter gelegenheid van de nieuwe look van onze website voor iedereen als gratis download onze Kennisquiz. Leuk voor bij de Nieuwjaarsborrel?! Lees verder....

Lees meer »