Uitdagende materialen

Wat aanschaffen?

Vaak krijg ik de vraag: wat zou je adviseren om aan te schaffen voor de kinderen uit mijn (plus)klas die meer uitdaging nodig hebben? Standaard geef ik als antwoord twee vragen vooraf: wat wil je ze leren en hoeveel tijd heb je om hen daarbij te begeleiden. Want ook bij deze onderwijsactiviteit hangt de effectiviteit voor het grootste gedeelte af van de doelgerichtheid en de beschikbare tijd voor het geven van feedback door de leerkracht (John Hattie). Het mooie is dat door alle aandacht die er ook vanuit de overheid is voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben er ook een enorme hoeveelheid gratis materiaal beschikbaar is. Dus niet meteen iets aanschaffen, eerst kijken wat je de kinderen met het materiaal wil leren en of je tijd hebt om hen daarbij te helpen. En kijk ook dan eerst of er ook gratis materiaal is, want daar kun je je geen buil aan vallen.

Overzicht materialen

Dus het zou mooi zijn als er per onderwijsdoel een overzicht zou zijn van de beschikbare (gratis) materialen. Het liefst materialen die ook effectief zijn bij juist gebruik, dat wil zeggen inclusief de juiste begeleiding. Want bedenk dat materiaal waarmee zelfstandig gewerkt kan worden zonder dat begeleiding van een leerkracht nodig is meestal gewoon te gemakkelijk is om uitdagend te zijn. En zelfs als dat niet het geval is door de feedback die bijvoorbeeld software zelf geeft: de feedback van de leerkracht blijft onmisbaar, al is het maar om de motivatie levend te houden en te controleren of een effectieve strategie gebruikt wordt.

Groei Activiteiten Boekje

Maar zo’n overzicht is er niet meer. Tot en met 2010 maakte het SLO een Leermiddelenlijst (hoog)begaafden. Die lijst was overigens geordend naar leergebied en niet naar leergebied overstijgend doelen. Om in deze leemte te voorzien ben ik aan het verzamelen gegaan en wat misschien nog belangrijker is: ik ben ook gaan testen wat werkte en wat niet. Het resultaat is het Groei Activiteiten Boekje geworden. Boordevol links naar downloads van veelal gratis materialen. Zie betreffende pagina. Naast dit boekje vind je in deze rubriek ook alle andere ondersteunende materialen die wij aanbieden, sommige gratis, sommige betaald: zie de andere subpagina's.