Talentbegeleider LOOD

Doelgroep

Voor begeleiders van hoogbegaafde kinderen in plusklassen en reguliere klassen, leraren in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Ook geschikt voor alle leerkrachten die aan de leerstof gebonden productdoelen van hun (thematische) onderwijs leergebied overstijgende doelen willen toevoegen.

Uitgangspunt doelen groeiboekje

Uitgangspunt zijn 9 kerncompetenties die de executieve functies en de vaardigheden van de 21e eeuw samenvatten in termen die voor iedereen meteen te begrijpen en te onderschrijven zijn. Zie voor uitleg o.a.: talent3xl.nl. Dus niet een keuze voor enkele ontwikkelingsgebieden, maar de brede ontwikkeling van het totale kind. Achterliggende gedachte is ook om met name kinderen die het gevaar lopen een fixed mindset te ontwikkelen ( bijv. hoogbegaafde kinderen) hiervoor te behoeden doordat het groeiboekje is gemaakt om te laten reflecteren en feedback te geven op de inzet en effectiviteit van de aanpak.

Leeractiviteiten uit het activiteitenboekje

De leeractiviteiten die gekozen worden om de Leergebied Overstijgende Onderwijs Doelen (LOOD) te bereiken verdelen we in drie categorieën: denken, durven en doen. In het activiteitenboekje, dat ik binnenkort hoop te publiceren, zijn de activiteiten ingedeeld volgens de doelen van het groeiboekje. Die doelen verdelen we daarin ook in drie categorieën: sociaal emotionele (leren leven, “hart”), praktische (leren leren, “handen”) en cognitieve (leren denken, “hoofd”).

Deze indelingen komen ook steeds terug in de cursus, die daarmee erg praktisch is: er wordt steeds afgestemd op wat je ermee in je eigen praktijk kunt doen. Er worden iedere keer veel ideeën/mogelijkheden aangedragen om zelf mee aan de slag te gaan in je eigen situatie. De cursus is namelijk gebaseerd op de individuele praktijkopleiding van tientallen (plusklas)leerkrachten in het werken aan LOOD-doelen die ik de afgelopen 10 jaar mocht verzorgen.

Basiscursus in twee delen

De basiscursus is verdeeld in twee modules: 3 zaterdagen ter introductie, de basismodule, en na enige tijd weer 3 zaterdagen voor reflectie op de eigen ervaringen tot dan toe en voor verdere verdieping. Als vervolg hierop kun je zo gewenst ook nog cursussen volgen die een bepaald aspect tot in de finesses uitdiept: bijvoorbeeld onderzoekend leren of opbouwen van zelfvertrouwen (n.a.v. perfectionisme of een fixed mindset).

Globale opzet van de twee modules van elk drie dagen

Dag 1: Achtergronden van de LOOD, maken en gebruiken van een startlijst, doelen en activiteiten i.v.m. leren denken, goede vragen, samenwerkend opzoekend, onderzoekend en ontwerpend leren, proces en product, over dieper “denken” dus.

Dag 2: Leeropbrengst en vragen studie- en ontwerpopdracht. Achtergronden van leren leven, basale coachingsvaardigheden, veerkracht vergroten door aandacht voor de kwaliteiten, persoonlijke aandacht in een kindgesprek, G-schema, teamrollen, coöperatief spel, doelen en activiteiten i.v.m. leren leven, over het "durven"

Dag 3: Leeropbrengst en vragen studie- en ontwerpopdracht. Achtergronden van leren leren, zelfstandig werk, tijdsdruk, mindset, conceptmap  en andere oplossingsstrategieën, een jaarplanning en doelen en activiteiten i.v.m. leren leren, over het  “doen”

In de tussenliggende weken elke week minimaal 1 uur literatuurstudie en 1 uur voor uitvoeren van praktijkopdrachten.

Na 5 maanden de tweede module:

Dag 4: Ervaringen me de leergebied overstijgende onderwijs doelen en dan met name de doelen en activiteiten i.v.m. leren leven en verdere oefening van het kindgesprek

Dag 5: Ervaringen met leren leren, werken aan een growth mindset, verdere verkenning van de mogelijkheden van zelfstandig werk om hieraan te werken

Dag 6: Ervaringen met leren denken, onderzoeksvragen en filosofische vragen leren stellen, verdere verkenning van de mogelijkheden van samenwerkend onderzoekend en ontwerpend leren en het werken aan een portfolio.

Ook tijdens deze tweede module in de tussenliggende weken elke week minimaal 1 uur literatuurstudie en 1 uur voor uitvoeren van praktijkopdrachten.

Kosten

De prijs voor de eerste module is 325 euro voor drie bijeenkomsten op zaterdagen van 10.00 uur tot 15.30 uur. De prijs is inclusief een cursusmap, een (digitaal) exemplaar van het groeiboekje en een digitaal exemplaar van het activiteitenboekje. Ook een eenvoudige lunch is inclusief. Voor aanvang betaal je 50 euro inschrijfgeld, Na afloop van de drie bijeenkomsten betaal je de rest: 275 euro. De tweede module kost 300 euro per persoon. De prijs kan, ondanks de kleine groepjes, alleen zo laag zijn omdat ik geen reistijd heb én aan de cursuslocatie voor mij verder ook geen kosten zijn verbonden.

Plaats

De plaats waar de opleiding wordt gegeven is Nuland (bij Den Bosch) bij minimaal 2 aanmeldingen en Waalwijk bij 5-8 aanmeldingen. Bij meer dan 8 aanmeldingen wordt de groep gesplitst en een extra opleiding georganiseerd om iedereen voldoende individuele aandacht te kunnen geven. Er wordt rekening gehouden met het feit dat cursisten per openbaar vervoer kunnen komen. In overleg met alle deelnemers is eventueel ook een andere plaats mogelijk.

Studiezwaarte

De opleiding is aangemeld bij het Register Leraar en wel voor 23 RU voor de eerste module en 23 RU voor de tweede module. Die in totaal 46 uur zijn opgebouwd uit 30 uur lestijd, 8 uur literatuurstudie en 8 uur voor uitvoeren van opdrachten in de eigen onderwijssituatie. Na 1 augustus 2017 kan geen enkele nascholing nog ter validering aangeboden worden bij het vrijwillig lerarenregister. Het is afwachten wanneer er wat dit betreft nieuwe mogelijkheden komen. Overigens werden tot nu toe al onze nascholingen voor basisschoolleraren valide verklaard.

Certificaat

Na het met goed gevolg doorlopen van een module krijg je het certificaat “Talentbegeleider LOOD basis” dan wel “Talentbegeleider LOOD gevorderd” uitgereikt.

Data

De data van de opleiding dit schooljaar: eerste module:  zaterdag 8 september, 22 september en 6 oktober 2018. De tweede module op zaterdag 26 januari, 9 en 23 februari 2019.

Aanmelden

Aanmelden doe je door vóór 31 augustus 2018 een mailtje met je gegevens te sturen naar: jan@talent3xl.nl. 

Wil je nog aansluiten bij de tweede module, stuur dan vóór 19 januari 2019 een mailtje