Talentbegeleider LOOD:

een persoonlijke, praktische, maatwerk cursus in een kleine groep via Google Meet

Doelgroep

Voor begeleiders van hoogbegaafde kinderen in plusklassen en reguliere klassen, leraren in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Ook geschikt voor alle leerkrachten die aan de leerstof gebonden productdoelen van hun (thematische) onderwijs leergebied overstijgende doelen willen toevoegen.

Uitgangspunt doelen groeiboekje en de doelen van de deelnemers

Uitgangspunt zijn ten eerste 9 kerncompetenties die de executieve functies en de vaardigheden van de 21e eeuw samenvatten in termen die voor iedereen meteen te begrijpen en te onderschrijven zijn. Zie voor uitleg o.a.: talent3xl.nl. Dus niet een keuze voor enkele ontwikkelingsgebieden, maar de brede ontwikkeling van het totale kind. Achterliggende gedachte is ook om met name kinderen die het gevaar lopen een fixed mindset te ontwikkelen ( bijv. hoogbegaafde kinderen) hiervoor te behoeden doordat het groeiboekje is gemaakt om te laten reflecteren en feedback te geven op de inzet en effectiviteit van de aanpak.

En ten tweede zijn hierbij de doelen van de deelnemers richtinggevend. Die doelen zijn ontleend aan het reflectie en feedbackformulier coaching in de peergroep. Download: hieronder.

Bepaling begin- en eindniveau

Het invullen van het 'Reflectie- en feedbackformulier coaching in de peergroep' door deelnemer en docent is ook het middel om het begin- en eindniveau van de deelnemer te bepalen.

Reflectie en feedback coaching in peergroep
PDF – 520,4 KB 696 downloads

Leeractiviteiten uit het activiteitenboekje

De leeractiviteiten die gekozen worden om de Leergebied Overstijgende Onderwijs Doelen (LOOD) te bereiken verdelen we in drie categorieën: denken, durven en doen. In het activiteitenboekje zijn de activiteiten ingedeeld volgens de doelen van het groeiboekje. Die doelen verdelen we daarin ook in drie categorieën: sociaal emotionele (leren leven, “hart”, durven), praktische (leren leren, “handen”, doen) en cognitieve (leren denken, “hoofd”, denken).

Deze indelingen komen ook steeds terug in de cursus, die daarmee erg praktisch is: er wordt steeds afgestemd op wat je ermee in je eigen praktijk kunt doen. Er worden iedere keer veel ideeën/mogelijkheden aangedragen om zelf mee aan de slag te gaan in je eigen situatie. De cursus is namelijk gebaseerd op de individuele praktijkopleiding van tientallen (plusklas)leerkrachten in het werken aan LOOD-doelen die ik de afgelopen 12 jaar mocht verzorgen.

Basiscursus in twee delen

De basiscursus is verdeeld in twee modules: 3 zaterdagen ter introductie, de basismodule, en na enige tijd weer 3 zaterdagen voor reflectie op de eigen ervaringen tot dan toe en voor verdere verdieping. Als vervolg hierop kun je zo gewenst ook nog cursussen volgen die een bepaald aspect tot in de finesses uitdiept: bijvoorbeeld onderzoekend leren of opbouwen van zelfvertrouwen (n.a.v. perfectionisme of een fixed mindset).

Globale opzet van de twee modules van elk drie dagen

Dag 1: Achtergronden van de LOOD, maken en gebruiken van een startlijst, doelen en activiteiten i.v.m. leren denken, goede vragen, samenwerkend opzoekend, onderzoekend en ontwerpend leren, proces en product, over dieper “denken” dus.

Dag 2: Leeropbrengst en vragen studie- en ontwerpopdracht. Achtergronden van leren leven, basale coachingsvaardigheden, veerkracht vergroten door aandacht voor de kwaliteiten, persoonlijke aandacht in een kindgesprek, G-schema, teamrollen, coöperatief spel, doelen en activiteiten i.v.m. leren leven, over het "durven"

Dag 3: Leeropbrengst en vragen studie- en ontwerpopdracht. Achtergronden van leren leren, zelfstandig werk, tijdsdruk, mindset, conceptmap  en andere oplossingsstrategieën, een jaarplanning en doelen en activiteiten i.v.m. leren leren, over het  “doen”

In de tussenliggende weken elke week minimaal 1 uur literatuurstudie en 1 uur voor uitvoeren van praktijkopdrachten.

Na 5 maanden de tweede module:

Deze module bouwt voort op de eerste en/of is een verdieping hierop. Dat hangt af van de werkpunten (zie reflectieformulier) van de deelnemers en:

Dag 4: Ervaringen met doelen en activiteiten i.v.m. leren leven, mogelijkheden voor andersoortige presentaties en verdere oefening van het kindgesprek

Dag 5: Ervaringen met leren leren, werken aan een growth mindset, verdere verkenning van de mogelijkheden van zelfstandig werk om hieraan te werken, bijvoorbeeld met wiskunde. Mogelijkheden om ook HB kinderen te laten oefenen

Dag 6: Ervaringen met leren denken, aandacht voor filosofische vragen, deep level learning, natuuronderzoek, kunstzinnig ontwerpen en het werken aan een portfolio.

Ook tijdens deze tweede module in de tussenliggende weken elke week minimaal 1 uur literatuurstudie en 1 uur voor uitvoeren van praktijkopdrachten.

Literatuur

Afhankelijk van de leervragen van de deelnemers zal literatuur ingezet worden. In ieder geval zullen naast het Mindset Groeiboekje en het Groei Activiteitenboekje aan bod komen:

  • Tessa Kieboom: 'Hoogbegaafd, Als je kind (g)een Einstein is'. Uitgever: Lannoo, 12e druk 9789401406901 september 2015
  • Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx : 'Meer dan intelligent. De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen'. Uitgever: Lannoo, 4e druk 9789401446884 september 2017
  • Els Schrover: 'Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen, verrijkingstrajecten met effect'. Uitgever: Van Gorcum, 1e druk 9789023251293 - 2015
  • Judith S. Beck: 'Cognitieve gedragstherapie, theorie en praktijk' Uitgever: Nieuwezijds, 2e druk 9789057123849, juni 2016

Studiezwaarte

De opleiding is indertijd aangemeld bij het vrijwillig Register Leraar en wel voor 23 RU voor de eerste module en 23 RU voor de tweede module. Die in totaal 46 uur zijn opgebouwd uit 30 uur lestijd, 8 uur literatuurstudie en 8 uur voor uitvoeren van opdrachten in de eigen onderwijssituatie. Sinds 1 augustus 2018 heet het vrijwillig  lerarenregister https://www.lerarenportfolio.nl/ . Onze training is hiervoor te gebruiken.

Certificaat

Na het met goed gevolg doorlopen van een module krijg je het certificaat “Talentbegeleider LOOD module 1” dan wel “Talentbegeleider LOOD module 2” uitgereikt.

Kosten

De prijs voor de eerste module is 325 euro voor drie bijeenkomsten op zaterdagen van 10.00 uur tot 15.15 uur. De prijs is inclusief een (digitaal) exemplaar van het groeiboekje en een digitaal exemplaar van het activiteitenboekje. Bovendien stel ik de deelnemers een aantal van mijn PDF materialen in Word-format beschikbaar zodat zij die zelf weer kunnen bewerken (Te vinden bij downloads).  Vooraf hebben we samen via Google Meet een (kort) individueel intakegesprek. Vervolgens je betaal je 50 euro inschrijfgeld, Na afloop van de drie bijeenkomsten betaal je de rest: 275 euro. De tweede module kost 300 euro per persoon. De prijs kan, ondanks de kleine groepjes, alleen zo laag zijn omdat ik geen reistijd heb én aan de cursuslocatie voor mij verder ook geen kosten zijn verbonden.

Afstandsonderwijs

In verband met de coronacrisis heb ik voor schooljaar 2020/2021 besloten de opleiding op afstand te geven. Dat betekent concreet dat we elkaar digitaal spreken en zien middels Google Meet. De opleiding gaat altijd door. Bij maar één aanmelding wordt de individuele variant gevolgd, zie hieronder. Zijn er meer dan 4 aanmeldingen dan wordt de groep gesplitst en een extra opleiding georganiseerd om iedereen voldoende individuele aandacht te kunnen geven. Er wordt rekening gehouden met het feit dat cursisten per openbaar vervoer kunnen komen.

Data

De data van de opleiding komend schooljaar: eerste module:  zaterdag 12 september, 26 september en 10 oktober 2020. De data van de tweede module van dit lopende schooljaar zijn: zaterdag 7 en 21 maart en 4 april 2020. Komen deze dagen en tijden je slecht uit kijk dan bij aanmelden voor de individuele variant.

Tijden

Op die zaterdagen (voor andere dagen zie: individueel aanmelden) is de tijdsverdeling van de Google Meet videolessen als volgt:

10.00 - 11.00 Theorie vertaald naar de praktijk 1 / Pauzetijd / 11.15 - 12.15 Uitwisselen praktijkervaringen / Lunchpauzetijd / 13.00 - 14.00 Theorie vertaald naar de praktijk 2 / Pauzetijd / 14.15 - 15.15 Leeropbrengst eigen studie en vervolgafspraken.

Aanmelden

Aanmelden doe je door vóór 31 augustus 2020 een mailtje met je gegevens te sturen naar: jan@talent3xl.nl. 

Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de uitvoering en/of inhoud van mijn scholing, dan verzoek ik u dit zo snel mogelijk met mij te communiceren, zodat ik in samenspraak met u passende maatregelen kan nemen. De procedure heb ik beschreven in onderstaand documentje.

Klachtenprocedure Talent3XL
PDF – 178,4 KB 432 downloads

Aanmelden voor individuele variant

Vanaf 2019/2020 is het ook mogelijk om je aan te melden voor een individuele variant van de Talentbegeleider LOOD. Dit voor als er maar één aanmelding is, of als de dagen en tijden slecht voor je uitkomen. De prijs kan dan ook het zelfde blijven omdat de tijd voor intervisie vervalt. Voor de rest blijft het programma hetzelfde. Het gaat dan om steeds om 3 sessies van 3 uur.  Stuur een mailtje met je gegevens naar: jan@talent3xl.nl. 

Hieronder reacties van deelnemers:

Reactie plaatsen

Reacties

Jan van Nuland
2 jaar geleden

Hallo Lilian,
Bedankt voor je compliment. En wat betreft je vraag: ik krijg die de laatste tijd vaker en ik heb daarom besloten vanaf het nieuwe schooljaar 2019/2020 ook een individuele variant aan te gaan bieden van de opleiding "Talentbegeleider LOOD" en dat kan ook op vrijdag. De prijs voor drie sessies blijft het zelfde als de opleiding in groepsverband. Want omdat bij de individuele variant de tijd voor intervisie vervalt, gaat het om 3 sessies van 2 uur (incl. eenvoudige lunch) in Rosmalen (Vlakbij het station). Dagen en tijd in overleg. Als je daarvoor interesse hebt, hoor ik het graag.
Gr. Jan

Lilian de Jong
2 jaar geleden

Beste Jan,

In mijn zoektocht naar kennis over het hoogbegaafde kind kwam ik veel tegen maar vooral gericht op theorie en een in mijn ogen wat zakelijke benadering Uw benadering spreekt me enorm aan. Hier wordt gepraat over het kind en niet alleen over theorieën. Leren leven, leren leren en leren denken. Ze horen allemaal bij elkaar.
Helaas zijn de dagen dat de trainingen gegeven worden op een zaterdag en die zijn voor mij niet praktisch.
Mocht er om wat voor een reden ook een training komen op een donderdag of vrijdag dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,
Lilian de Jong.

Katy Lips
3 jaar geleden

Jan, je zet al jaren heel veel praktische hulpmiddelen op je website. Daar maak ik dankbaar gebruik van. Tijdens de training merk ik dat je veel ervaring hebt met het begeleiden van kinderen met leerhonger. Je doet dit met hoofd, hart en handen. Je stelt je hierbij sympathiek, professioneel, maar ook kwetsbaar op en wil nog altijd leren (al ben je officieel met pensioen, aan je energie en enthousiasme merk ik daar niks van)! Wat ik zo mooi vind, is dat je het kind altijd centraal stelt en het kind zo goed mogelijk wil helpen en begeleiden bij het groeiproces, daarom vind ik de 3XL zo mooi bedacht. Leren leren is niet allesomvattend, leren denken belangrijk, maar leren leven is waar het om draait, dat ieder kind groeit in zijn mogelijkheden. Dank voor de fijne, leerzame en zinvolle training!