Weer naar school maar niet naar bovenschoolse peergroep !?

11-2-2021: Deze week spoedoverleg gehad met zowel de Dolfijn Peergroepen als de Dubbelklik Peergroepen. Want door de (begrijpelijke) nieuwe regels mogen de kinderen niet naar hun bovenschoolse peergroep. Eerst vastgesteld wat we met z'n allen het belangrijkste facet vonden en wat zeker door moest gaan. Dat was in deze volgorde: het gezien en gehoord worden, het samenwerken met peers, het groeien in de leergebied overstijgende onderwijsdoelen (LOOD) en het aanbieden van leeropdrachten op eigen niveau om dat groeien (leren) mogelijk te maken en verveling tegen te gaan. Maar we moesten natuurlijk ook realistisch kijken naar wat echt haalbaar is.  We zijn uitgekomen op het volgende aanbod. En misschien is dat ook een inspiratie voor andere bovenschoolse peergroepen die met het zelfde te maken hebben.

Wekelijks verzorgen we één digitaal  contactmoment  waarbij het gezien en gehoord worden voorop staat. Elke week zijn er een aantal spreekuurmomenten waarvan individuele kinderen gebruik kunnen maken voor het beantwoorden van vragen of om individueel het hart te luchten. Nieuwkomers krijgen in ieder geval een persoonlijk, online, kennismakings- en intakegesprek. Verder staat er elke week een opdracht klaar om zelfstandig aan te werken (bijv. isometrisch tekenen), is er een opdracht om zo mogelijk met anderen aan te werken (bijv. een denksleutel bingo kaart) en is er een keuzeopdracht (bijv. idee puree). Op deze manier hopen we, ondanks de beperkingen, toch optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze peergroep kinderen!

Peergroep in Corona tijd?! Juni 2021

Uitgangspunten digitale peergroep

  • De digitale peergroep in corona tijd moet ontzorgend zijn voor de eigen leerkracht, de eigen ouders en het kind zelf.

  • De digitale peergroep moet een bijdrage leveren aan passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen: peercontact en leren door vervangende uitdagende leerstof omdat de basisstof al beheerst wordt.

  • Er moet dus samengewerkt kunnen worden met ontwikkelingsgelijken aan uitdagende opdrachten

  • Het werken aan leerstof overstijgende onderwijsdoelen staat centraal: (3xL) leren (voor het) leven, leren (van schools) leren en leren (diep blijven) denken.

  • De 9 competenties van 3xL komen als volgt aan bod: Het (realistisch positief) zelfbeeld (1) door het peercontact en de reflectie (9) erop, en het samenwerken (2), presenteren (3), aanpak kiezen (4), plannen (5), doorzetten en oefenen (6), diep denken (7) en creatief denken (8) in het samen werken aan thematische projecten.

Hoe kan zo'n digitale peergroep eruit zien?

Om een idee te geven hoe zo'n digitale peergroep eruit zou kunnen zien en vooral ook functioneren, heb ik een voorbeeld gemaakt. Hiernaast een afbeelding, maar via deze link: https://sites.google.com/view/digitale-peergroep-3xl/  ga je naar de Google Site waarmee deze gemaakt is. Wie weet ook een oplossing voor jou!

Peergroep en Corona

22-4- 2020: Nu de basisschoolleerlingen met ingang van 11 mei a.s. weer naar school mogen, komt meteen bij mij de vraag op: en kunnen we dan onze peergroepen ook weer laten komen? Ik ben bang dat dat niet zomaar kan gaan gebeuren. Dat begrijp ik ook, maar het zou wel heel jammer zijn als het fysieke peercontact helemaal achterwege blijft in de komende maanden en in het komend schooljaar. Daar hebben we ons niet al die tijd voor ingezet. Daarom hierboven wat ideeën en mogelijkheden in een handzaam schema. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat het peeronderwijs nu niet met één pennenstreek verdwijnt!