Aangeboden inventaris Talent3XL 255 items

255 items verdeeld over 22 categorieën z.g.a.n. met een nieuwwaarde van  € 6366,90! Talent3XL stopt met begeleiden van kinderen en scholen en gaat zich helemaal richten op een bijdrage aan “Begaafd Onderwijs” door het verder ontwikkelen van de MIP themapakketten voor differentiatie waarbij ook de kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid aan hun trekken komen. Daarom moeten de boeken- en materialenkasten leeg. Een buitenkansje voor mensen die een eigen praktijk hebben of willen straten, expertisecentra van samenwerkingsverbanden, de bibliotheek van een Leonardo-afdeling e.d. : voor een prikkie alles in huis: materialen en achtergrondinformatie. Vraagprijs: € 1250,00Betalen bij aflevering. Bekijk / download het overzicht met alle items hieronder. Omdat ik nu het hele pakket als geheel aanbied, verkoop ik voorlopig ook geen losse items meer.