Bloom (& IPC)

Differentiëren met de taxonomie van Bloom

Naast de mindmap is de taxonomie van Bloom een ander krachtig middel om te differentiëren en te zorgen dat de slimste kinderen ook aangezet worden tot diep denken. Bovenstaande filmpjes leggen één en ander grondig en duidelijk uit. Op internet zijn talloze kant en klare voorbeelden van opdrachten gebaseerd op die taxonomie te vinden: talentstimuleren.nl , bloomopdrachten , minka dumont , HOD spot , slimpuls.nl ,  school aan zet , hoogbloeier.be en onderwijs maak je samen .

En het is een aanrader, zeker in een plusklas of in het voltijd hb onderwijs, om de kinderen te leren zelf een reeks Bloom vragen te bedenken en daarna natuurlijk te beantwoorden.

Hieronder kun je één van de voorbeelden die ik zelf maakte downloaden, er zit ook een leeg formulier achter om zelf mee aan de slag te gaan.

Bloom en IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. Het streeft daarbij drie doelen na:

1. Het bereiken van de kerndoelen van de wereldverkennende vakken (officieel: Oriëntatie op jezelf en de wereld) en de beeldende vorming (officieel: Kunstzinnige oriëntatie), leerstofgebonden doelen dus. Techiniek en ICT horen hier ook uitdrukkelijk bij.

2. Het bereiken van leerstofoverstijgende persoonlijke doelen, zoals die ook bij de Groeiboom en de LOOD-lijst en ook de DVO centraal staan. IPC noemt daarbij: Onderzoek, Aanpassingsvermogen, Veerkracht, Moraliteit, Respectvol gedrag, Communicatie, Zorgzaamheid en Samenwerking.

3. Het bereiken van meer begrip voor andere culturen en internationalisering.

Scholen die met IPC werken kunnen het gedachtengoed van Bloom dus uitstekend gebruiken om die persoonlijke doelen ook met cognitief begaafde kinderen te gaan bereiken. Wij staan scholen die dat willen gaan opzetten graag met raad en daad bij! Een mailtje naar jan@talent3xl.nl is voldoende!