Hebben HP-ers* en HB-ers geleerd in de coronatijd?

19-5-2021: Tijdens de eerste lockdown was er een grote solidariteit tussen onderwijsgevenden. Heel veel collega’s stelden de door hen samengestelde opdrachten ter beschikking om de leerlingen ook thuis goed te kunnen bedienen. Een heel positief gegeven. Aan de andere kant waren er zorgen of alle kinderen nu ook wel echt leerden. De vertrouwde routine: kijken wat geleerd moet worden, daar stof bij zoeken en na verloop van tijd kijken of hetgeen wat geleerd moest worden ook werkelijk geleerd was, raakte op de achtergrond. En dat is heel jammer want dat raakt het hart van onderwijs. En natuurlijk: eerst moet gezorgd worden voor welbevinden, een voorwaarde om te kunnen leren. Maar als daaraan voldaan is, moet er toch ook echt geleerd kunnen worden! En dat kan ook!

Aannemen of zeker weten?

Over hoogpresterende* en/of hoogbegaafde kinderen doen allerlei aannames de ronde. Zo zouden deze kinderen allemaal een fixed mindset hebben en beschikken over zwakke executieve vaardigheden. En wat goed is voor hoogpresterende kinderen zou ook goed zijn voor hoogbegaafde kinderen. Ook zouden alle hoogbegaafde kinderen gebrek hebben aan peercontact en zwakke sociale vaardigheden hebben. En misschien nog wel de lastigste: alle opdrachten uit plusboeken en online leeromgevingen voor begaafde leerlingen zijn geschikt om alle begaafde leerlingen te laten leren. Als ik dit zo schrijf dan zit de angel natuurlijk in het woord “alle”. Elke onderwijsgevende weet dat er zoveel verschillen zijn tussen kinderen, dat er altijd sprake moet zijn van een zeker maatwerk. En voor maatwerk kunnen we niet zonder de routine: kijken wat geleerd moet worden, daar stof bij zoeken en na verloop van tijd kijken of hetgeen wat geleerd moest worden ook werkelijk geleerd was.

Een zeker maatwerk?

Sommige kinderen zullen in deze coronatijd juist heel veel geleerd hebben, bijvoorbeeld omdat hun ouders in staat waren meteen in te spelen op de onderwijsbehoeften van hun kinderen. Andere kinderen zullen dat voordeel niet gehad hebben. Hun meesters en juffen konden in ieder geval veel minder observeren hoe het met de kinderen en hun leren ging. Differentiëren, maatwerk, was ook daardoor veel lastiger. En natuurlijk: aan maatwerk zit altijd een grens: volledig individueel onderwijs is niet mogelijk en ook niet wenselijk. Maar hoe beter dat je als onderwijsgevende kunt inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van je leerlingen hoe meer zij zullen leren! Als het online leren vast onderdeel zou gaan worden van het basisonderwijs, dan zal hiervoor zeker een oplossing voor gevonden moeten worden!

Evaluatiematrix werken met doelen voor HP en HB

Weer naar school maar niet naar bovenschoolse peergroep !?

11-2-2021: Deze week spoedoverleg gehad met zowel de Dolfijn Peergroepen als de Dubbelklik Peergroepen. Want door de (begrijpelijke) nieuwe regels mogen de kinderen niet naar hun bovenschoolse peergroep. Eerst vastgesteld wat we met z'n allen het belangrijkste facet vonden en wat zeker door moest gaan. Dat was in deze volgorde: het gezien en gehoord worden, het samenwerken met peers, het groeien in de leergebied overstijgende onderwijsdoelen (LOOD) en het aanbieden van leeropdrachten op eigen niveau om dat groeien (leren) mogelijk te maken en verveling tegen te gaan. Maar we moesten natuurlijk ook realistisch kijken naar wat echt haalbaar is.  We zijn uitgekomen op het volgende aanbod. En misschien is dat ook een inspiratie voor andere bovenschoolse peergroepen die met het zelfde te maken hebben.

Wekelijks verzorgen we één digitaal  contactmoment  waarbij het gezien en gehoord worden voorop staat. Elke week zijn er een aantal spreekuurmomenten waarvan individuele kinderen gebruik kunnen maken voor het beantwoorden van vragen of om individueel het hart te luchten. Nieuwkomers krijgen in ieder geval een persoonlijk, online, kennismakings- en intakegesprek. Verder staat er elke week een opdracht klaar om zelfstandig aan te werken (bijv. isometrisch tekenen), is er een opdracht om zo mogelijk met anderen aan te werken (bijv. een denksleutel bingo kaart) en is er een keuzeopdracht (bijv. idee puree). Op deze manier hopen we, ondanks de beperkingen, toch optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze peergroep kinderen!

Peergroep in Corona tijd?! Juni 2020

Uitgangspunten digitale peergroep

  • De digitale peergroep in corona tijd moet ontzorgend zijn voor de eigen leerkracht, de eigen ouders en het kind zelf.

  • De digitale peergroep moet een bijdrage leveren aan passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen: peercontact en leren door vervangende uitdagende leerstof omdat de basisstof al beheerst wordt.

  • Er moet dus samengewerkt kunnen worden met ontwikkelingsgelijken aan uitdagende opdrachten

  • Het werken aan leerstof overstijgende onderwijsdoelen staat centraal: (3xL) leren (voor het) leven, leren (van schools) leren en leren (diep blijven) denken.

  • De 9 competenties van 3xL komen als volgt aan bod: Het (realistisch positief) zelfbeeld (1) door het peercontact en de reflectie (9) erop, en het samenwerken (2), presenteren (3), aanpak kiezen (4), plannen (5), doorzetten en oefenen (6), diep denken (7) en creatief denken (8) in het samen werken aan thematische projecten.

Hoe kan zo'n digitale peergroep eruit zien?

Om een idee te geven hoe zo'n digitale peergroep eruit zou kunnen zien en vooral ook functioneren, heb ik een voorbeeld gemaakt. Hiernaast een afbeelding, maar via deze link: https://sites.google.com/view/digitale-peergroep-3xl/  ga je naar de Google Site waarmee deze gemaakt is. Wie weet ook een oplossing voor jou!

Peergroep en Corona

22-4- 2020: Nu de basisschoolleerlingen met ingang van 11 mei a.s. weer naar school mogen, komt meteen bij mij de vraag op: en kunnen we dan onze peergroepen ook weer laten komen? Ik ben bang dat dat niet zomaar kan gaan gebeuren. Dat begrijp ik ook, maar het zou wel heel jammer zijn als het fysieke peercontact helemaal achterwege blijft in de komende maanden en in het komend schooljaar. Daar hebben we ons niet al die tijd voor ingezet. Daarom hierboven wat ideeën en mogelijkheden in een handzaam schema. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat het peeronderwijs nu niet met één pennenstreek verdwijnt!