Cursus "Talent in eigen klas": persoonlijke, praktische, maatwerk cursus in kleine groep

De cursus "Talent in je eigen klas" is bedoeld voor leerkrachten die willen weten hoe zij kinderen met een groot cognitief talent in hun eigen klas nog beter kunnen laten groeien. De omvang is drie (zo gewenst: digitale) bijeenkomsten van 2 uur.  Het programma hieronder is een indicatie, want de vragen van de cursist of cursisten zijn leidend voor de inhoud.

Bijeenkomst 1: Het verschil tussen hoogbegaafde en excellente leerlingen. Wat hebben beide groepen leerlingen nodig in je klas, naast het reguliere aanbod. Waarom werkt "extra werk" vaak niet. Verder gaan we in op "leren leren", hoe organiseer je dat in je eigen klas? Je krijgt aan het eind van de bijeenkomst een praktijkopdracht en een artikel om te bestuderen.

Bijeenkomst 2: Leeropbrengst en vragen studie- en praktijkopdracht.  Compacten en verrijken: uitdagende opdrachten: hoe laat je de cognitief getalenteerde kinderen echt diep nadenken: "leren denken". Aan de orde komen: effectieve vragen, Bloom, onderzoekend en ontwerpend leren en hoe je dit in je klas kan toepassen zonder deze kinderen in een uitzonderingspositie te plaatsen. Je krijgt aan het eind van de bijeenkomst een praktijkopdracht en een artikel om te bestuderen.

Bijeenkomst 3: Leeropbrengst en vragen studie- en praktijkopdracht. Het zijnsluik en peercontact. Achtergronden van de sociaal emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen: "leren leven". Aan de orde komen basale coachingsvaardigheden: feedback geven zodat het doorzettingsvermogen vergroot wordt en de veerkracht versterkt, growth mindset. Persoonlijke aandacht in een kindgesprek. Leren samenwerken.  Aan het eind van bijeenkomst 3 krijg je een certificaat 

Literatuur

  • Tessa Kieboom: "Hoogbegaafd, Als je kind (g)een Einstein is". Uitgever: Lannoo, 12e druk, 9789401406901, september 2015. In ieder geval het hoofdstuk over het "Zijnsluik"
  • Jan Kuipers: "Kei in hoogbegaafdheid, het praktijkboek voor de leerkracht". Uitgever: Eduforce, 1e druk, 9789492131911, april 2018. In ieder geval blz. 26 e.v. over differentiatie in de klas.

Bepaling begin- en eindniveau

Het invullen van het "Reflectieformulier talentontwikkeling in eigen klas" door deelnemer is het middel om het begin- en eindniveau van de deelnemer te bepalen. Je kunt het hieronder downloaden.

Reflectie Talent In Eigen Klas
PDF – 607,3 KB 347 downloads

Studiezwaarte

De opleiding is indertijd aangemeld bij het vrijwillig Register Leraar en wel voor 8 RU.  Dit is opgebouwd uit 6 uur lestijd, 1 uur literatuurstudie en 1 uur voor uitvoeren van opdrachten in de eigen onderwijssituatie. Sinds 1 augustus 2018 heet het vrijwillig  lerarenregister https://www.lerarenportfolio.nl/ . Onze cursus is hiervoor te gebruiken.

Certificaat

Na het met goed gevolg doorlopen van de bijeenkomsten krijg je het certificaat “Talentbegeleider in eigen klas” uitgereikt.

Kosten cursus en eventueel vervolgcursus

De prijs voor de cursus is eerste module is 275 euro voor drie bijeenkomsten. De prijs is inclusief alle materialen uit mijn omvangrijk archief, die ik de cursisten digitaal ter beschikking stel. Na een (telefonische) intake betaal je 50 euro inschrijfgeld, Na afloop van de drie bijeenkomsten betaal je de rest: 225 euro.  Het is ook mogelijk om een half jaar later nog een verdiepingscursus van weer 3 bijeenkomsten te volgen om het geleerde echt goed in je praktijk te verankeren.  De prijs daarvoor is ook weer € 275,--. De prijs kan, ondanks de kleine groepjes, alleen zo laag zijn omdat ik geen reistijd heb én aan de cursuslocatie voor mij verder ook geen kosten zijn verbonden.

Plaats, data en tijden

De data en tijden zijn in overleg met de cursist(e) / cursisten.  De cursus kan in principe op elk gewenst moment starten. Plaats is Rosmalen. Digitale bijeenkomsten kan ook als alternatief, bijvoorbeeld als de reistijd omvangrijk is. De bijeenkomsten moeten wel minstens 14 dagen uit elkaar liggen, omdat er anders (meestal) onvoldoende gelegenheid is om de praktijk- en studieopdracht uit te voeren.

Omvang groep

De cursus kan individueel gevolgd worden of in een kleine groep tot maximaal 4 personen. Dit om maatwerk mogelijk te maken. Bij meer dan 4 belangstellenden die tegelijk de cursus willen volgen gaan we in overleg. Ook over de prijs dan natuurlijk.

Aanmelden

Aanmelden doe je door een mailtje met je gegevens te sturen naar: jan@talent3xl.nl. 

Klachtenprocedure

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de uitvoering en/of inhoud van mijn scholing, dan verzoek ik je dit zo snel mogelijk met mij te communiceren, zodat ik in samenspraak met jou passende maatregelen kan nemen. De procedure heb ik beschreven in onderstaand documentje.

Klachtenprocedure Talent 3 XL
PDF – 178,4 KB 326 downloads