Supervisie voor peergroepbegeleider(s)

Delen van 25 jaar ervaring

Peergroepbegeleiders zijn over het algemeen enthousiaste leerkrachten die gretig alle mogelijkheden om voor hun kinderen passend onderwijs te verzorgen onderzoeken. Maar helaas moeten zij die zoektocht wel vaak alleen maken. Voor hen verzorg ik supervisie/intervisie. In de meer dan 25 jaar dat ik zelf op zoek ben heb ik een schat aan ervaring opgedaan die ik graag met je deel. Praktisch gezien komt dat neer op minimaal 2 uur met elkaar verkennen waar de aanpak en en het aanbod in de peergroep nog effectiever gemaakt kan worden. Daarvoor heb ik een aantal modules uitgewerkt waaruit je kunt kiezen. Maar vind je jouw vragen niet terug in één van die modules: geen nood, we gaan er op verzoek toch mee aan de slag.

Modules

De volgende modules heb ik uitgewerkt:

  1. LOOD-lijst: van onbewust onbekwaam naar …… leren leven, leren, denken
  2. Van startdoelen naar groepsdoelen, naar groeiboom of groeiboekje, naar portfolio
  3. Feedback en talentgesprekken: do’s and don’ts
  4. Oefenen van gesprekken a.d.h.v. liefst eigen casussen
  5. Bekijken Groei-activiteitenboekje / conceptjaarplan op eigen mogelijkheden
  6. Daadwerkelijk invullen dagplan / weekplan / jaarplan met activiteiten
  7. Aandachtspunten beleid en selectie: stimulerende signalering
  8. Mogelijkheden samenwerking plusklas eigen klas

Kosten

Voor deze supervisie geldt een minimale afname van 2 uur. Ik breng alleen de contacturen in rekening, niet de voorbereidings-, reis- en nazorgtijd. Als ik naar je toe moet komen komt daar wel een reiskostenvergoeding bij van € 0,35 per de door mij te rijden kilometers bij. En omdat reistijd voor mij verloren tijd is spreek ik dan zodanig met je af dat ik niet het risico loop dat ik lang in de file sta. Zijn de kosten voor jou toch nog onoverkomelijk dan kun je overwegen om de tijd en dus de kosten te delen door maximaal drie andere geïnteresseerde peergroupbegeleiders hierbij te zoeken.

Meer info

Wil je er meer over weten of jezelf hiervoor aanmelden mail dan naar; jan@talent3xl.nl