Scholing: naar duurzaam beleid

Kennis en houding van de leerkracht

Een belangrijk uitgangspunt van onze aanpak is om scherp tegenover elkaar te zetten: het in de klas zichtbare: de hoog presterende, excellente leerling versus het onzichtbare: de hoogbegaafde leerling.  (Zie plaatje hiernaast) Vanuit deze indeling formuleren wij ook de onderwijsbehoeften en het beleid dat volgens ons het meest geschikt is om aan deze behoeften tegemoet te komen. Wij formuleren daarbij een "inschoolse" aanpak, een wijkgebonden bovenschoolse aanpak en tenslotte voorzieningen die op niveau van het samenwerkingsverband beschikbaar zouden moeten zijn.

Naar duurzaam passend onderwijs

Beleid in het algemeen, maar zeker beleid om passend onderwijs voor hoog intelligente leerlingen vorm te geven is vaak niet bevredigend voor alle partijen, maar zeker niet duurzaam te noemen. Al na 5 jaar of eerder moet er weer nieuw beleid komen, ook al is het schoolconcept op zich wel duurzaam. Dat is beslist onwenselijk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen waarvoor de school wettelijk gezien moet zorgen. Bovendien kost het veel tijd en energie van de leerkrachten, die toch al zo moeten woekeren met hun tijd. Hoe het anders kan heb ik zelf in de praktijk ervaren en onlangs kwam die aanpak ook weer terug in het veel verkochte boek “En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?‎” (Uitgeverij Pica, sept. 2018)

Werken aan de vaardigheden van de leraar

De aanpak komt neer op het werken aan de competentie van de leerkracht. Met competentie bedoelen we dan de wisselwerking van kennis (theorie), vaardigheden (praktijk) en overtuigingen (mindset) van de leerkracht. Bij invoeren van nieuw beleid wordt vaak wel veel aandacht gegeven aan de kennis maar meestal te weinig aan de vaardigheden. En het vervelende is dat de overtuigingen van de leraar vaak meer beïnvloed worden door zijn ervaringen dan door zijn kennis. Zijn die ervaringen negatief dan is ook zijn overtuiging wat betreft het nieuwe beleid negatief en strandt het beleid!

Ons kader voor talentontwikkeling dat de leerstofoverstijgende verdiepingsdoelen in hun gelaagdheid beschrijft is een ander belangrijk uitgangspunt waardoor wij ons van veel andere aanpakken onderscheiden. In dit kader brengen wij de vaardigheden van de 21e eeuw met de executieve vaardigheden bij elkaar. En dat zoals gezegd in hun gelaagdheid én in kindertaal.

Clusteren van leerlingen en tijd

Een van de vaardigheden die nodig zijn bij passend onderwijs voor hoog intelligente kinderen is het effectief clusteren van leerlingen. Immers individuele instructie en begeleiding is nauwelijks mogelijk in de Nederlandse onderwijs setting. Groep overstijgende clustering, bij kleine en middelgrote scholen ook school overstijgende clustering van de extreem intelligente leerlingen om hen peercontact te verschaffen. Dat doe je niet zo maar even. Dat doe je, is mijn overtuiging stapsgewijs en samen met alle leerkrachten. Is groep overstijgende clustering al onderdeel van het schoolconcept, dan is het gemakkelijker dan bij een strikt klassikale school.

Valkuilen

 • De leerkrachten hebben er geen affiniteit mee: het komt van “boven” of “specialisten”
 • Veel over signaleren met lijsten, minder over de (complexe) begeleiding en dus de stimulerende signalering
 • Veel over de aanpak in groep 4-8, minder over de concrete aanpak in gr. 1-3
 • Veel aandacht voor materialen, minder wanneer en hoe precies je die gebruikt
 • Te uitgebreid: zoveel woorden dat je door de bomen het bos niet meer ziet
 • Een concreet kader voor talentontwikkeling ontbreekt
 • Op de problemen in de praktijk geeft het dan ook vaak geen antwoord:
 • Hoe werkt het plan in de praktijk bij kleuters
 • Wat als het verrijkingswerk niet de interesse van de leerlingen heeft
 • Waar houdt de (basis)ondersteuning op
 • En wat dan als de basisondersteuning niet afdoende is
 • Wanneer versnellen en hoe?
 • Verschil in aanpak voor excellent of hoogbegaafd
 • Signalering van en aanpak voor onderpresteerders
 • Gebruik bovenschoolse plusklas, enz.

Onze aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op het opbouwen van passend onderwijs in kleine stapjes maar dan wel samen met alle leerkrachten. Geen compleet plan van een expert dat in de groep gedropt wordt! Alle begeleiders van de school testen de stap in hun werksituatie en hun ervaringen geven richting aan het bijstellen van de stap én de volgende stap. Maatwerk dus! Wat je van mij mag verwachten is suggesties voor de te nemen stappen, mogelijke aanpassingen en de onderbouwing van alles. Je vindt dit terug in de door mij ontworpen aanzet voor een ambitiekaart en de aanzet voor een kwaliteitskaart, die ik in een vrijblijvend gesprek kan toelichten.

Kosten

Om dit traject succesvol te kunnen starten bieden wij een pakket van scholing aan dat u € 750,- kost ( BTW vrijgesteld) excl. reiskosten à € 0,35 per de door mij te rijden kilometers. Daarvoor krijgt u van mij 4 keer 2 uur scholing bij een afstand vanaf Rosmalen tot 50 km of 2 keer 4 uur scholing bij een afstand vanaf Rosmalen groter dan 50 km.