Leer mij het zelf doen

In de coronatijd heeft menigeen noodgedwongen stil gestaan bij wat nu eigenlijk het wezen van goed onderwijs is. Ook wij. Op de site van de Nederlandse Montessori Vereniging staat te lezen: Maria Montessori ligt begraven in Noordwijk. De kern van haar methode wordt meestal samengevat in de uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’; alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden. Ondanks alle andere onderwijsvernieuwingen staat dit nog steeds als een huis. Dat heeft ons bewogen om te straten met het ontwerpen van lessenreeksen die kinderen helpen zelf met hun leren de diepte in te gaan. Onderwijs op eigen tempo is vaak praktisch niet haalbaar en dan blijft er voor onze cognitief begaafde kinderen alleen verdieping over: aan de slag met de hogere orde denkvaardigheden: analyseren, evalueren en creëren!

Twee eerste producten: Zelf mindmap of Bloomblad maken

Meer info  over en bestellen van dit pakket: ga naar deze pagina

Meer info  over en bestellen van dit pakket: ga naar deze pagina