Valkuilen

Het is goed om bij het observeren van dubbelbijzondere kinderen rekening te houden met de mogelijke valkuilen waar James Webb e.a. het al had in zijn boek van 1999. We laten hieronder zijn lijst nog een keer volgen:

Kwaliteiten Valkuilen
Kan snel informatie opnemen en onthouden. Ongeduld met de traagheid van anderen; afkeer van sleur en discipline; kan zich verzetten tegen het leren van basisvaardigheden; kan gedachten onnodig complex maken
Weetgierige houding, intellectuele nieuwsgierigheid; motivatie van binnenuit; zoeken naar de betekenis van zaken. Stelt gênante vragen; heeft een sterke wil; wijst leiding af; schijnt bovenmatig veel interesses te hebben; verwacht hetzelfde van anderen
Vermogen om tot de essentie van zaken te komen, abstraheren, samenvatten; houdt van het oplossen van problemen en intellectuele activiteiten. Verwerpt details of laat ze weg; verzet zich tegen oefenen of discipline; zet vraagtekens bij onderwijsmethodes.
Ziet oorzaak gevolg verbanden. Vindt het moeilijk niet-logische zaken te accepteren, zoals gevoelens, tradities of zaken die ‘in goed vertrouwen’ moeten worden aangenomen.
Is waarheidlievend, hecht aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Heeft moeite met praktische zaken; maakt zich zorgen over humanitaire aangelegenheden.
Organiseert graag zaken en mensen in structuur en orde; zoekt mogelijkheden tot systematiseren Bedenkt gecompliceerde regels of systemen; kan als bazig, brutaal of overheersend gezien worden.
Grote woordenschat en goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; diepgaande kennis met betrekking tot onderwerpen waarin leeftijdgenoten nog niet geïnteresseerd zijn Gebruikt verbale capaciteiten om bepaalde situaties te vermijden of eraan te ontsnappen; de school en leeftijdgenoten vervelen hem; wordt door anderen als een 'betweter, beschouwd.
Kritisch denkvermogen; heeft hoge verwachtingen; is zelfkritisch en evalueert anderen. Kritisch of intolerant jegens anderen; kan ontmoedigd of depressief raken; perfectionistisch.
Observeert scherp; bereidheid ongebruikelijke zaken op hun merites te beoordelen; staat open voor nieuwe ervaringen Overmatig op bepaalde zaken gericht zijn: kan soms onnozel overkomen.
Creatief en inventief; pakt zaken graag anders aan. Kan plannen verstoren of verwerpen wat al bekend is; wordt door anderen als anders en buitenbeentje beschouwd
Hoge mate van concentratie; lange aandachtsspanningsboog met betrekking tot interessegebieden. Doelgericht gedrag, volhardend. Wordt niet graag gestoord; verwaarloost plichten of mensen als hij geconcentreerd bezig is met iets dat hem interesseert; kan koppig overkomen.
Gevoeligheid; hoog empathisch vermogen; de wens om door anderen geaccepteerd te worden. Gevoelig voor kritiek of de afwijzing door leeftijdgenoten; verwacht van anderen dezelfde waarden; behoeft succes en erkenning; kan zich anders en vervreemd voelen .
Veel energie; alertheid; geestdrift; perioden van intense inspanning. Wordt gefrustreerd door gebrek aan activiteiten; geestdrift kan de schema's van anderen verstoren; heeft constant stimulans nodig; kan gezien worden als hyperactief
Onafhankelijk; werkt graag zelfstandig; vertrouwt op zichzelf. Kan de inbreng van ouders of klasgenoten verwerpen; non-conformistisch; kan onconventioneel zijn.
Verschillende interessegebieden en bekwaamheden; veelzijdigheid. Kan chaotisch overkomen; gefrustreerd door tijdgebrek; anderen kunnen verwachten dat hij of zij alles kan.
Groot gevoel voor humor. Kan situaties in het absurde trekken; humor wordt niet altijd door leeftijdsgenoten begrepen.